« Späť

Dva dni zo siedmych

Dva dni zo siedmych

Panna Mária žiada od nás, aby sme sa postili dva dni v týždni o chlebe a vode, t.j., každú stredu a piatok. Prečo práve tieto dva dni? Sama Panna Mária sa spolu so sv. Jozefom a Ježišom - ako aj všetci zbožní Židia v tých dobách - postili dva dni v týždni. Pôst je súčasťou židovského aj kresťanského náboženstva, ale aj iných náboženstiev. Je krásne vidieť, že všetko, čo Panna Mária robí, má jediný cieľ: poukazovať na Ježiša. Sama prichádza a zjavuje sa kvôli Ježišovi, aby sme milovali Ježiša a priblížili sa k Ježišovmu Srdcu.

Ako nás pôst približuje k Ježišovi?

Panna Mária žiadala, aby bol po celý rok každý štvrtok v týždni dňom spomienky na ustavenie Eucharistie a dňom kňazov. Túto spomienku prežívame s veľkou láskou. S radosťou, vierou a vďakyvzdaním si pripomíname, že Ježiš nám dal svoje telo a svoju krv ako pokrm a nápoj duše. Panna Mária má zaľúbenie v Eucharistii - v chlebe života.


Pobáda nás obetovať celú stredu na prípravu tejto spomienky (nie však v domnienke, aby sme išli na sv. omšu iba vo štvrtok).
Už od stredy nás chce Mária oslobodiť od rozptýlenia a starosti o jedlo, od nákupov, varenia a iných starostí spojených so živobytím, aby sme tak lepšie vychutnali chlieb života, tento pokrm, čo sa premení na samotné Telo Ježiša, lebo ježiš si vybral práve chlieb, aby ho premenil na svoje telo.


V stredu nebudeme myslieť len na to, aby už bolo zajtra (nech sa najeme), ale budeme sa postiť s radosťou v srdci, aby sme prežívali tento dar chleba. Budeme sa pripravovať ako Hebreji na púšti počas exodu - putovania. Boh im dal zázračný chlieb, čo podal z neba - mannu. Tento ľud sa ako prvý pripravoval na tajomstvo Eucharistie. Mária dnes takým istým spôsobom pripravuje aj nás samých.


Vo štvrtok prežívame slávnostnú spomienku ustanovenia chleba života. Preto v piatok Panna Mária nechce, aby sme zrazu znovu prudko upadli do každodennej všednosti, ale si želá, aby sme zostali s chuťou eucharistického chleba v ústach čo možno najdlhšie, aby sme boli v kontakte s týmto tajomstvom. Je to ako vzťah Židov k sabatu. Pre nich je sabat najsvätejší sviatok: keď po západe slnka príde sobota večer - ukončenie sabatu, vidíme Židov pokračovať v spievaní žalmov a hymnov, akoby ho chceli predĺžiť a nechcú, aby sa skončil! Sabat je ako snúbenica. Podobne aj pre nás, keď teda pokračujeme v pôste aj v piatok, je to preto, že si chceme čo možno najdlhšie zachovať chuť chleba, ktorý nám pripomína chlieb života.

 

(sestra Emmanuela - Pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, krátené)

 

(pokračovanie na budúce)

 

obrázok: http://rkfu-spisskebystre.sk/?page_id=341

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Áno, tento pôst sa uskutočňuje skutočne Z LÁSKY - k Svätej Trojici, k Panne Márii a spätne k nám, aby sa naše pokánie uskutočnilo na našu premenu, aby sme nepáchali zlo, neodmietali lásku, čím ubližujeme nielen sebe, ale svojim blížnym i Pánu Bohu, Ježišovi Kristovi, Duchu Svätému a Panne Márii.
Odoslané 12.7.2012 9:48.
"Panna Mária žiada od nás..."
a to vieme odkiaľ?
Odoslané 12.7.2012 11:53.
Pán Rusyniak, v Medžugorí aj v súčasnosti prebiehajú zjavenia Panny Márie niektorým vizionárom. Trvá to už niekoľko rokov (ja osobne neviem koľko, presnú históriu nepoznám) a Panna Mária vždy zanechá nejaké posolstvo adresované ľuďom.
Cirkev tieto zjavenia zatiaľ nepotvrdila, ale nebráni ľuďom navštevovať pútnické miesta v Medžugorí.
Odoslané 12.7.2012 12:21 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Panna Mária, Kráľovná Pokoja, sa v Medžugorí zjavuje už 31. rok.
Svätá stolica ustanovila komisiu o preskúmaní týchto zjavení a ktovie, možno sa už čoskoro dočkáme jej výsledkov. :-) Bl. pápež Ján Pavol II. sa vyjadril, že keby nebol pápežom, cestoval by do Medžugoria. Jej posolstvá sú veľmi krásne, plné lásky, ako od milujúcej Mamičky.

Všetko konkrétne sa môžete dozvedieť aj z týchto zdrojov:

http://www.medjugorje.ws/sk/messages/

http://gospa.sk/
Odoslané 13.7.2012 16:42.
Poznámka:
pri textoch s výrazmi: "Panna Mária pri zjavení povedala..." sa autorka usiluje iba poskytnúť informácie a v žiadnom prípade nechce zaujať postoj k tzv. súkromným zjaveniam, ku ktorým doteraz Cirkev nezaujala definitívne stanovisko. Plne ho rešpektuje a podriaďuje sa konečnému úsudku sv. Cirkvi.

O autorke:
Sestra Emmanuela Maillard sa narodila v Paríži v r.1947, študovala teológiu s kardinálom Danielou. Neskôr študovala dejiny umenia na Sorbone, štúdium ukončila v r.1970. Je jednou zo zakladajúcich členov francúzskej Katolíckej komunity blahoslavenstiev od r.1976. Do Medžugoria prišla bývať v r.1989, kde dodnes pôsobí. Vydáva časopis, knihy a kazety s posolstvami Gospy - Panny Márie z Medžugoria a svedectvami o udalostiach v Medžugorí. Jej knihy sú preložené do viacerých jazykov.

http://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2012/03/emmanuela.jpg
Odoslané 14.7.2012 13:30.