« Späť

Bože, čo by som ja dala za voľnú nedeľu!

Bože, čo by som ja dala za voľnú nedeľu!

Tento povzdych ide z hĺbky môjho srdca, prediera sa von a hľadá oporný bod, komu by som túto svoju veľkú prosbu adresovala... Niet nič boľavejšie, nič nezmyselnejšie, nič frustrujúcejšie, ako vstávať ráno v nedeľu s pocitom, že ju ani dnes nebudem svätiť, ani dnes ju neprežijem s mojimi najdrahšími, ale že musím ísť do práce. Ľudia Boží, prečo nás, obchodníkov potrebujete aj v nedeľu? Zákonodarcovia, naši chlebodarcovia, prečo oberáte slovenské rodiny o ženy – matky a dovoľujete, a nariaďujete nám prácu v nedeľu?

Nedeľa nie je iba taký obyčajný, všedný deň. Je to Deň slávenia Zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.

Nedeľná sv. omša sa nedá ničím nahradiť. Nedá sa ňou nahradiť sv. omša z pondelka, utorka, stredy...

Šesť dní daroval Boh človeku, iba jeden jediný si nechal pre seba...ale nám to nestačí. Kradneme, čo patrí iba Bohu. Aké chceme mať požehnanie pre seba, svoju rodinu, svoje plány?

Musíme život obetovať pre svoj ideál, ideál nesmieme podriadiť svojmu životu (Maximilián Mária Kolbe)

Mojím ideálom je Ježiš. Kto sa s Ním stretne naživo, v adorácii pred Bohostánkom, kto Ho prijme do svojho srdca ako svojho Pána a Boha, už nikdy neostane taký, ako predtým...Pretože život s Ježišom nás musí zmeniť. Už sa nedá byť váhajúcimi, vlažnými, hľadajúcimi...Keď máme v srdci živého Boha, vlastníme nielen Lásku samú, ale i Pravdu.

Zosnulý biskup Rudolf Baláž si za svoje biskupské heslo  zvolil evanjeliovú výzvu „Pravda vás vyslobodí“ – „Veritas liberabit nos“.

Táto Pravda ma pohýňa vpred, lebo my, pobirmovaní kresťania katolíci sme v tejto veľkej Sviatosti dostali Ducha Pravdy a odvahy a nie ducha bojazlivosti…

A tak v mene všetkých pracujúcich rodičov apelujem na našu vládu a našich chlebodarcov:

Zmeňte zákony! Zmeňte zmýšľanie vašich sŕdc a vráťte rodinám ženy – matky, ktoré musia ísť v nedeľu do práce, lebo im to prikazujete v mene svojich predpisov, zákonov, ustanovení a rôznych smerníc, ktoré ukazujú na vaše hodnoty, hodnoty vašich sŕdc, ktoré my, robotníci musíme a máme napĺňať, aby sme uspokojili potreby vášho zmýšľania a plných peňaženiek…Hodnoty a pravé poklady rodín Slovenska sú ale mamy, ktoré musia opustiť v nedeľu a v prikázaný sviatok svoju rodinu, hoci im srdce trhá bôľ a ozývajú sa výhrady svedomia.

Hľa, čo hovorí  Základná zmluva medzi SR a Svätou Stolicou:

http://old.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/legislatva/zkony/zakladna-zmluva-medzi-slovenskou-republikou-a-svatou-stolicou

Právo na vierovyznanie, tak ako iné základné ľudské práva a slobody, prislúchajú každému občanovi od narodenia. Náboženstvo je jedným z najvážnejších a osobných záležitostí človeka a preto je zrejmé, že každý by mal mať právo si ho zvoliť slobodne. Sloboda svedomia a vierovyznania je chránená ústavou Slovenskej republiky a čl. 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ktokoľvek má pocit, že je mu táto sloboda odopieraná, má možnosť domáhať sa svojich slobôd na Európskom súde pre ľudské práva.

V Základnej zmluve medzi SR a Svätou stolicou sa uvádza, že Svätá stolica vychádza z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva.

Druhý vatikánsky koncil, ktorý sa konal v rokoch 1962-1965. Ten vydal Deklaráciu o náboženskej slobode (Dignitatis Humae),  -  krátky úryvok:

„Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými. Okrem toho vyhlasuje, že právo na náboženskú slobodu má svoj skutočný základ priamo v dôstojnosti osoby, ako to vyplýva zo zjaveného Božieho slova a zo samého rozumu. Toto právo človeka na náboženskú slobodu má byť uznané v právnom poriadku spoločnosti tak, aby sa stalo občianskym právom.“  

 

  Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“ (Mt 22, 21)

http://dkc.kbs.sk/dkc.php?&in=DH

Slovenská republika, naša milovaná vlasť rešpektuje nedele a sviatky v Cirkvi ako dni pracovného pokoja, ale naši zamestnávatelia toto právo ignorujete, lebo nám prikazujete v nedeľu pracovať, ako by to bol bežný, pracovný deň. Ako je to vôbec možné? Je to preto, že SR zároveň neuzákoní taký Zákon, ktorý by “nemusenú” prácu v nedeľu aj priamo zakazoval, preto si nad  nami umýva ruky, ako Pilát nad Ježišom.

Myslím si, že podľa  Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou sú moje práva pošliapavané, lebo nerešpektujú moje právo na náboženské vyznanie, právo na náboženskú slobodu a právo na odpočinok. Nepracujem v rezorte, kde sa zachraňujú ľudské životy, ani v permanentnej 24hodinovej prevádzke.

Ak nám naši zamestnávatelia prikazujú pracovať v nedele a v prikázané sviatky, mali by si uvedomiť, že nás chráni Zákonník práce:

http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/pracujem/pracovny-cas-nadcasy/praca-vo-sviatok-a-pocas-dni-nepretrziteho-odpocinku/43502

 

Ja vás, drahí zamestnávatelia prosím, ak zaraďujete obchod do kategórie: - práce nevyhnutné na uspokojovanie životných potrieb obyvateľstva, - aby ste nám znížili otváraciu dobu na minimálny počet hodín, ako sa len dá. Verím, že ľudia v tomto čase blahobytu nezahynú od hladu a i tak si budú mať možnosť kúpiť to, čo potrebujú. Prosím, nehľaďte iba na svoje zisky, ale na nás, ľudí, ktorí majú od Boha dané svoje práva, a ktoré im vy nedovoľujete napĺňať. Ak zatvoríte dvere svojich predajní v nedele, nemyslite si, že budete o svoj zisk ochudobnení. Práve naopak! Budete mocne Bohom požehnaní, ako to dokazuje aj tento príbeh, ktorý vám v krátkosti porozprávam:

Asi pred troma rokmi som bola v Medžugorí – krajine, kde sa už 32 rokov zjavuje každý deň Panna Mária, Kráľovná Pokoja, aby nás naučila, ako žiť tento svoj život tak, aby sme nezbadali rozdiel medzi smrťou a posmrtným životom, ale že život po smrti má byť priamou cestou za Ježišom, ktorý nás očakáva v nebi. Tak, aby sme sa neuspokojovali ani len s očistcom, lebo i to je prostredie plné múk, kde sa budeme očisťovať najmä z nelásky k blížnemu.

Toto miesto zjavení – Medžugorie - ,je neustále plné ľudí z celého sveta, tak by ste si mohli myslieť, že aj biznisu sa tu veľmi darí. Áno, cestovný ruch pozdvihol toto miesto z biedy, ale zarábanie a práca v nedeľu tu nie je u všetkých prvoradá. Naši sprievodcovia nám o Medžugorí povedali aj toto:

Ak budete hladní, ukážeme vám reštauráciu, kde sa môžete do sýtosti najesť. Dávajú veľké porcie oproti konkurencii a aj ceny sú prijateľné. Ak nezjete celú porciu, bez vyzvania vám ju zabalia do balíčka, aby ste mali aj na večeru. Pripravte sa ale na to, že v nedeľu nepracujú, lebo ju slávia ako Deň, ktorý patrí Bohu. Hoci všade navôkol je pootvárané, oni majú zatvorené a vôbec sa neboja, že prídu o “kšeft”. Práve naopak: S týmto majiteľom reštaurácie som dobrým priateľom, a on mi povedal, že každý deň majú plno ľudí a tak im tento “biznis” prekvitá. Boh mocne požehnáva prácu ich rúk a sami v tom vidia veľký zázrak, veľké požehnanie Božie. A tak, že sa máme pripraviť aj na to, že keď tam prídeme, budeme musieť chvíľku stáť v rade, ale že nech sa nebojíme, obsluha je tam výborná, a že čakanie nebude vôbec dlhé.

Bola to pravda. Reštauráciu sme našli jednoducho a dosť rýchlo už podľa plnej terasy, ktorá nás vítala smiechom, radosťou, džavotom detičiek, ale aj veľkým radom postávajúcich ľudí, ktorí čakali na svoje miesto. Pripojili sme sa ku nim a troška sme sa rozhliadali. Naozaj žiadna reštaurácia nebola takto preplnená, videli sme to, keď sme okolo nich prechádzali, ba boli len troška plné…Neprešlo ani desať minút, a už prišiel po nás čašník a usadil nás vnútri tohto reštauračného zariadenia. Nikdy v živote som nevidela toľko ľudí pokope pri obede v reštaurácii, ako tu. Sedeli jednoducho na lavičkách, pri sebe a keď bolo treba, potisli sa, aby urobili miesto ešte ďalšiemu…Panovala tu radosť, láska, ochota, vľúdnosť, tolerancia…Bolo tu tak príjemne, ako v dome svojej matky, ktorá sa s veľkou láskou postará a o svoje hladné deti. A nemyslite si, nebolo to iba preto, že bol čas obeda, bolo to tak i na večeru, i počas celého dňa, kedy nás len hlad doviedol na toto miesto obživy…

Boh sa mocne stará o tých, ktorí mu slúžia a vzdávajú mu česť, chválu a velebu, ktorá mu právom patrí. Kedy inokedy to máme robiť, ak nie v nedeľu, Deň slávenia Jeho slávneho zmŕtvychvstania?

Hľa, čo hovoril Andrej Hlinka:

My milujeme Slovensko, slovenská krajina je našou otčinou, slovenský národ je naším národom.

Vždy som hlásal potrebu spojenia sa všetkých, ktorí na Slovensku žijú a chcú tu lepšiu budúcnosť.

Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovákom som, a Slovákom budem! Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!

Nerozháňajte študentov, ale odstráňte krivdu, proti ktorej protestujú! (Pútnik Svätovojtešský 2014)

Bože, žehnaj naše milované Slovensko! Žehnaj našich zákonodarcov, chlebodarcov, i zamestnávateľov a daj, aby si uvedomili, že príkazom práce v nedeľu a vo sviatok prekračujú  tvoje

  1. Božie prikázanie: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov, okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Daj, Bože, aby bruchá neboli naším bohom, aby sme sa neklaňali svojej mamone a bohatstve. Daj, Bože, aby si bol ty stredobodom nášho života. O to ťa prosíme z celého nášho srdca. Bože, buď naším Ideálom, pre ktorý sa oplatí i život položiť. Amen.

3. Božie prikázanie znie: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.

Prosím vás všetkých, ktorí mate na svedomí prácu v nedeľu, dovoľte nám, občanom tejto republiky, ktorá sa hlási k k cyrilo - metodskému duchovnému dedičstvu a rešpektuje právo na naše vierovyznanie, aby sme I my ctili nedeľu tak, ako to od nás vyžaduje Boh.

 

OBRáZOK: http://www.svetkrestanstva.sk/2013_06_01_archive.html

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Keby o práci v nedeľu rozhodovali ľudia s kresťanským zameraním, určite by sa nestalo, žeby tam, kde je to možné, v nedeľu nebola upravená pracovná doba tak, aby pracovníci sa mohli zúčastniť na nedeľnej Bohoslužbe. V tento deň by si ľudia mali vymedziť čas na nákup len v nutných prípadoch.
Odoslané 28.10.2013 17:46.
Dnes je trhová politika štátov silne orientovaná na zisk... je to celospoločenský problém. Nie len obchodníci dnes strácajú voľno v nedele a na sviatky, ktoré by im malo podľa zákona patriť. Vznikli mnohé iné obory - technika, rôzne služby, a aj kresťania sú silno zapojení do tohoto systému. Nemnohí sú zohľadnení v tom, že môžu v nedeľu mať účasť na slávení s. omše ale čas na soločenstvo ani na rodinu nemajú. Poznám z médií kresťanské rádio Horeb, ktoré vysiela stále... Jeho pracovníci majú účasť na sv. omši, ak pracujú v nedeľu, ale aj tak potom pracujú... Možno si niekto povie, že to je "vznešená práca", lebo tí ľudia pracujú v kresťanskom rádiu, pre Božiu slávu a šírenie Evanjelia prostredníctvom médií...tiež nie bezprostredne nevyhnutnom pre prežitie... Dnes mnohí prácu nemajú a je to tak vážne, že to môže ohroziť ich zdravie, život ich rodiny ale aj osobnú exiatenciu jednotlivca, či staršej osoby, ak človek nemá z čoho žiť a nemôže zaplatiť bývanie a iné potreby... Nuž nespravodlivosť bola vo svete vždy. Človek to môže vziať ako osobnú výzvu, ak môže na situácii niečo zmeniť - zmeniť zamestnávateľa, oddelenie a pod. alebo môže dať tej práci, nech by bola akákoľvek, náplň svätosti... Život s rodinou je ďalšia vec... Dnešná spoločnosť je nazývaná "nepriateľskou voči rodinám", ten nepekný titul jej právom patrí a nemá byť vôbec na čo hrdá..., ani keby hrubý produkt zisku pre štát dosahoval jedno z prvých miest v rebríčku sveta. To je práca do budúcnosti, pre každého z nás. zasadiť sa spoločne za zmenu hodnôt spoločnosti akýmkoľvek možným spôsobom. Verím, že to je možné zmeniť.
Odoslané 28.10.2013 19:18.
Čo je isto možné zmeniť, je pohľad na vec. Aj keby som musela pracovať na páse, ako to voľakedy zažili ľudia v dávnej dobe počiatku industrializácie, spievala by som žalmy bez prestania... V iných krajinách, tzv. rozvojových ľudia pracujú všade, kde sa len dá, aby vyžili... Sú nádenníkmi..., sú aj moderní otroci, ako vieme, čakajú na prácu, kým ich niekto zavolá..., nemajú plat, majú len to, čo im iní dajú z milosti... Inde žijú ľudia aj s rodinami ako žobráci..., dokonca v Amerike... iní zomierajú, lebo chceli slobodu... Lampedúzy... a tí hraničiari z Lampedúz... nedeľa či sviatok... zberajú utečencov... Rybári v taliansku živoria, ich rodiny nemajú z čoho vyžiť a oni ani tak nestrácajú radosť z Boha... To je chudoba dnešných čias, Boh miluje chudobných... Čokoľvek robíme, kedykoľvek... všetko robíme v mene Ježiš... a na jeho slávu a oslavu.
Odoslané 28.10.2013 19:42 ako reakcia na Mária Künzl.
Veľmi pekne ďakujem za komentáre. Viem, že ak pracujem s radosťou, s oslavnou piesňou na perách, aj v Deň Vzkriesenia Krista Pána, bude mi to započítané, akoby som bola v chráme Božom, lebo zo závažných príčin som tam nemohla byť.
Ja však pripájam aj stanovisko KKC, ktoré je pre nás, najmä v čase blahobytu, aj keď sa mnohí vyhovárajú na ekonomickú krízu, záväzné.

2188 Pri rešpektovaní náboženskej slobody(2105) a spoločného dobra všetkých sa kresťania majú pričiniť o to, aby nedele a prikázané cirkevné sviatky boli zákonom uznané za sviatočné dni. Kresťania majú dávať všetkým ľuďom verejný príklad modlitby, úcty a radosti a obhajovať svoje tradície ako cenný prínos k duchovnému životu ľudskej spoločnosti. Ak zákonodarstvo krajiny alebo iné dôvody zaväzujú ľudí pracovať v nedeľu, nech sa aj napriek tomu prežíva tento deň ako deň nášho vyslobodenia, ktorý nám dáva účasť na „slávnostnom zhromaždení“, na spoločenstve „prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi“ (Hebr 12,22-23).

Čiže, ešte raz: musíme sa aktívne zapájať do verejného života ako kresťania a žiadať vládu a zamestnávateľov o prijatie takých zákonov, ktoré budú rešpektovať slobodu vierovyznania ako naše výsostné právo Božích detí.
Nebude to ľahké. Možno to bude aj za cenu odretých lakťov, ale ak to neskúsime, budeme ako tá labuť, ktorej pristrihli krídla, aby nemohla už nikdy vzlietnuť...
Odoslané 28.10.2013 20:10.
Píše sa tu o zisku....možno je pre majiteľov veľkých nákupných centier nejaký,pripusťme.
Ale je vrchol drzosti, neľudskosti a ľahostajnosti, ak majiteľka núti v nedeľu dve mladučké zamestnankyne pracovať v nedeľu a to nielen dopoludnia, ale aj popoludní, takže nemôžu na niktorú zo sv. omší- v sobotu večer tiež ešte pracujú a z nedeľnej večernej stihnú polovicu....
Kedysi tieto dievčatá chodievali na biblický krúžok pre mladých v nedeľu podvečer. Pracovali v sobotu, v nedeľu nie.
Pýtam sa: a máte naozaj v nedeľu zákazníkov? To niekto príde do predajne potravín v okrajovej časti mesta? Dievčatá odpovedali- za mesiac možno štyria ľudia ....Keď prosili, vedúca im povedala: "Za to že ste drzé, budete v nedeľu vykladať tovar". (predtým ho vykladali v sobotu).
"A ak sa vám nepáči, na pracáku čaká najmenej tridsať takých, ako ste vy."
Odoslané 28.10.2013 22:14.
A pretože nemám kam, napíšem to sem- Evka, odpusť že zneužívam Tvoj blog.
Včera sa stalo u nás vo farnosti niečo hnusné. Ráno po prvej svätej omši- neviem, čo bolo po ďalších- sa ku východu z kostola bezostyšne vyrojili kandidáti do volieb do VÚC. Pozor, nie KáDéHáci.....tí druhí. Jeden, ktorý v KDH začínal, ale medzitým obrátil kabát ešte dvakrát ...a ten sa nehanbil zneužiť mentálne postihnutých chorých a dať im do rúk svoje "vábenky", možno za nejakú čokoládu alebo päťeurovku...iný, ktorý sa vždy pred voľbami trepe čítať ako lektor pri sv.omši a kandiduje za Smer, panie, ktoré z kostola nepoznáme a trafia tam so svojimi letáčikmi. Keď pred birmovkou ktosi predával v stánku gýčové upomienky, hoci náboženské, robili sa poriadky, a toto.....Nuž, kňazi a pán kostolník vchádzajú opačnou stranou ako jednoduchí veriaci.....Neviem, čo by robil Pán Ježiš, ak narobil taký frmol s predavačmi a peňazomencami v chráme! Volebné letáčiky máme denne do zblbnutia v poštových schránkach, takže pred kostolom by asi nechýbali.
Odoslané 28.10.2013 22:30.
Trošku odveci k tomu, v Písme sa môžeme dočítať dve veci, že aj po Ježišovom zmŕtvychvsatní a nanebovstúpení ešte jeho učeníci naďalej zachovávali sobotu. Ďalej sa dočítame aj to, že veriaci sa stretávali v Pánov deň, teda, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Nakoľko kresťanstvo prebrali viac pohania na seba, než židia, a tí boli viazaní len niektorými zvykmi, veď poznáme aj prvý Jeruzalemský koncil, toto uctievanie soboty vymizlo z kresťanstva, ako aj pôvodní židovskí veriaci, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Syn dostal od Otca všetko, preto už nie sú akékoľvek formulácie na svätenie soboty oprávnené. Sk 20,7 už vravia o tom ako sa prvý deň týždňa, čo bola práve nedeľa, schádzali veriaci na lámaní chleba, teda Pánovej večeri, keď lámal a dával chlieb, a robili to na jeho pamiatku, nie vo štvrtok, ale v nedeľu, deň jeho vzkriesenia, zmŕtvychvstania. Nedeľa je nový Pánov deň a nech každý, čo tvrdí niečo iné, je ...
Odoslané 16.11.2013 2:48.
Ohľadom toho a celkovo prešlých volieb Magnificatu, napíšem na stránke Magnificatu svoj príspevok. Aj keď už veľmi dlho premýšľam a uvažujem nad ním, aby som tam zahrnul všetko čo chcem. Neviem teda, koľkí z vás sa zaoberali históriou, v Rímskej ríši boli tzv. baziliky obchodnými domami v tvare kvádra. Až neskôr sa začali budovať sakrálne stavby, ktoré sa nazvali bazilikami. V dnešnej dobe, sociálneho komunistického kapitalizmu (nie demokracie, to je len oblbovák, pozn. aut.), sú opäť obchodné centrá našimi bazilikami, kde sa stretávame a chodíme, uctievame mamonu, majetok, peniaze. Peniaze sú koreňom všetkého zla.
Odoslané 16.11.2013 2:56.
V programe Magnificatu bolo aj ustanovenie voľnej slobodnej nedele. To len tak na okraj. KDH je dávno strana, ktorá zradila a poprela už kresťanské hodnoty. Nie slová, ale skutky hovoria za všetko.
Odoslané 16.11.2013 2:58.
O tomto bode vo Vašom volebnom programe viem a všemožne Vás podporujem.
Odoslané 16.11.2013 10:21 ako reakcia na Miroslav Čonka.
[...] Tento povzdych ide z hĺbky môjho srdca, prediera sa von a hľadá oporný bod, komu by som túto svoju veľkú prosbu adresovala… Niet nič boľavejšie, nič nezmyselnejšie, nič frustrujúcejšie, ako vstávať... [...] Čítať viac
Odoslané 3.3.2014 19:58.
"Ľudia Boží, prečo nás, obchodníkov potrebujete aj v nedeľu? "
Veru nepotrebujeme... to obchodníci a majitelia "potrebujú" od nás ťahať peniaze aj v nedeľu... a národ si pomaly (alebo rýchlo?) zvyká na pohodlie aj nedeľného nákupu. :-(
Odoslané 3.3.2014 23:21 ako reakcia na .

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Štefan Hrbček
Miroslav Priecel
Marcela Bagínová
Ján Pankovčin
Martin Majda
tomáš ján kuník
Anna Lojeková
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)