« Späť

Cirkev je nevyhnutná

Cirkev je nevyhnutná

Kristus spásonosné ovocie vykúpenia zveril jedine Cirkvi, ktorú založil pre spasenie ľudí. Výlučne jej odovzdal učiteľský posväcujúci a riadiaci úrad.

Hoci Duch Svätý môže hocikde zapôsobiť, predsa však vystavuje svoju spásu veľkému nebezpečiu, kto Cirkvou pohŕda, alebo ju náročky obchádza, alebo vraví, že nepotrebuje "sprostredkovateľa" k Bohu.

Boh však chcel, aby človek, žijúci v tele a duši, bol účastný na jeho sviatostiach. Tie však vysluhuje Cirkev - cez ňu vedie riadna cesta spasenia.

Tak sa človek vyhne rôznym poblúdeniam, trápnym neistotám, sebaklamu. Keď teda vravíme, že mimo Cirkvi niet spásy, nijako netvrdíme, že všetci mimo Cirkvi žijúci ľudia budú zatratení (ala ani to, že všetci v Cirkvi žijúci budú isto spasení).

Ak je ktosi mimo svojej viny vzdialený od Cirkvi, avšak má v sebe dokonalú lásku voči Bohu a z nej plynúcu ľútosť nad svojimi hriechami, môže byť spasený aj vtedy, keď nie je pokrstený.

Poznáme aj krst túžbou a krst krvou.

 

(Malý teologický lexikon)

obrázok: Festival mladých v Medžugorí

http://www.keresztalja.ro/2012/04/03/jelentkezz-a-medjugorjei-ifjusagi-zarandoklatra/

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Kto miluje svojho blížneho ako seba samého, usiluje sa s ním žiť v spoločenstve a túto príležitosť mu ponúka Cirkev, kde spoločným úsilím pokračujú veriaci v skvalitňovaní života každého jednotlivca, a ktorá tým, že jasne pomenúva hriech, pomáha svojim členom poznávať svoju hriešnosť a tým ju aj eliminovať.
Odoslané 29.1.2013 11:22.
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 1 Kor 12, 13
Odoslané 30.1.2013 17:51.
Vidím Evka, že tu vytrvalo vysvetľuješ otázky viery. emoticon Len tak ďalej!
Odoslané 30.1.2013 19:12.
A kto má "dokonalú lásku k Bohu"? Vari ten, kto je pokrstený, má?
Poslanie Cirkvi je, byť svetlom. A svetlo, to nie je privilégium, to je služba. Svetlo osvecuje okolie, aby všetci, ktorí sú naokolo, mohli bezpečne prejsť do cieľa. Predstav si miestnosť v tme a v nej plno ľudí. Postačí, ak jeden človek má silný reflektor, ktorý robí službu všetkým prítomným. Nie je nevyhnutné, aby toto svetlo vlastnil každý v miestnosti. Ešte raz, svetlo je služba pre druhých. Ak sa takto pozrieme na Cirkev, pochopíme, že toto je jej poslanie a teda pre spásu človeka nie je nevyhnutne potrebné patriť do Cirkvi.
Odoslané 30.1.2013 20:33.
Lucka, a čože je to za svetlo, čo bude svietiť na druhých?
Ja poznám iba jediné Svetlo: Duch Svätý, ktorého prijmeme vo svätom krste, a následne vo všetkých ostatných sviatostiach. A tie prijímame z rúk kňazov.
Ešte raz: Cirkev Svätá je nevyhnutná.
Odoslané 30.1.2013 21:19 ako reakcia na Lucia Jančíková.
Evi, v Písme je: "..nech tak svieti vaše svetlo medzi ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach..." Neviem, či som to citovala dokonale, píšem len z pamäti. Tým svetlom je tvoj život. Realita dnes je taká, že mnoho kresťanov prakticky nemá vieru. Lebo ak má človek vieru, tak to vidno na jeho živote. Viď prví kresťania. A ako vieme či máme vieru? Stačí si prečítať blahoslavenstvá (reč na vrchu)... Toto je "fotografia" kresťana. Ak toto nevidia ľudia na mojom a tvojom živote, tak náš život neukazuje Lásku Ježiša Krista.
Odoslané 30.1.2013 21:47.
Lucinka, píšeš o láske. Áno, z lásky budeme raz súdení. Láska a pokora nám raz otvoria brány Raja. Ale aká láska bude hýbať mnou, mojím bytím, mojím životom, ak ju nebudem čerpať z večnej Lásky? Ak nebudem volať Boha do môjho srdca, života? Ak Ho neprijmem vo sv. Eucharistii? Ako budem odolávať Zlému? Kto mi dá tú moc? Iba viera nestačí. Je to práve živý Boh v mojom srdci, ktorý ma uschopňuje byť dobrým človekom. Nie ja sama, sama o sebe som nič. Ježiš Kristus, ktorý zostupuje z neba a dáva sa nám za Pokrm, aby nás nasýtil, je Ten, ktorý riadi mňa, ktorý požehnáva môj život, ktorého ale ja neustále potrebujem a volám do všetkých mojich konaní. Je nielen môj najlepší Priateľ, ale aj najväčší Lekár, Radca, Tešiteľ...Ja vďačím Cirkvi Svätej za to, že dostávam cez ňu more milostí na svoju dušu, že cez kňaza dostávam odpustenie svojich vín a pokleskov a že cez Sv. Cirkev, z rúk kňaza prichádza ku mne môj Pán a Boh, Spasiteľ a Vykupiteľ sveta Ježiš Kristus.
A áno, máš pravdu: musíme mať živú vieru, aby sme to, čo hlásame, aj žili a aby sme naozaj boli svetlom sveta a soľou zeme.
Viera bez skutkov je mŕtva, práve som to písala pod iný blog...
Odoslané 30.1.2013 22:07 ako reakcia na Lucia Jančíková.
Ok, veď ja to nevyvraciam. Len sa snažím povedať, že nemusíme nahnať ľudí do Cirkvi, aby sme im zabezpečili spásu. Že Boh má v pláne spasiť aj tých, ktorí sú mimo... napr. tvojho suseda, ktorý je ateista a má z teba srandu... To je len príklad.
Odoslané 30.1.2013 23:10 ako reakcia na Eva Vráblová.
Lucinka, opäť Ťa vrátim na tento blog. Prosím Ťa, prečítaj si ho pomaly, je v ňom napísané všetko. Plne sa s ním stotožňujem.
Odoslané 31.1.2013 9:36 ako reakcia na Lucia Jančíková.
Poznáš ten vtip, že ďatelina, veríš v Ježiša? Nie, neverím, ja nechcem byť spasená.
Odoslané 31.1.2013 10:04.
Mirko, navzdory tak vážnej téme, si ma rozosmial emoticon
Odoslané 31.1.2013 10:08 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Áno, Boh chce spasiť aj ateistu, ktorý má zo mňa srandu. Je ale nejaký dôvod myslieť si, že Boh ho NECHCE začleniť do Cirkvi?

Napokon, keď sa pozrieme do Písma (Skutky apoštolov), tak tam naháňali do Cirkvi len tak prášilo.
Odoslané 31.1.2013 14:44 ako reakcia na Lucia Jančíková.
Vo všeobecnosti nechápem túto mentalitu "Boh spasí aj mimo Cirkvi".

Po prvé, "neviditeľná" Cirkev je spoločenstvo všetkých spasených, takže tí mimo logicky spasení nie sú. Kto je spasený, ten je začlenený do tejto Cirkvi či chce či nie.

Po druhé, "viditeľná" Cirkev je prostriedkom, skrze ktorý nám Boh dáva mnohé (ne)vyhnutné milosti a požehnania, napr. sviatosti, spoločenstvo, vyučovanie atď... Teda ak chcete pre niekoho spásu "bez Cirkvi", tak ho ukracujete o tieto Božie dary.
Odoslané 31.1.2013 15:03 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Pekne si to napísal Peter a múdro.
Odoslané 31.1.2013 15:28 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Neviditelna Cirkev,suhlasim... Viditelna Cirkev,suhlasim len do polovice. Cirkev ma nielen pastoraciu sviatostnu,ale aj misijnu. Pre tych,ktori z nejakeho dovodu nie su,alebo nechcu do nej patrit, je ona sama sviatostou spasy. Akym sposobom, to je na dlhu debatu. Ale Boh to zariadil dokonale, je Uzasny, tesim sa z toho a chvalim Ho.
Odoslané 31.1.2013 16:59 ako reakcia na Peter Rusyniak.
To by ma teda zaujímala tá "dlhá debata" a čo to vlastne znamená tá "sviatosť spásy".

Ak chcete vedieť, ako to zariadil Boh, tak tu to je:

=========================================
Katechizmus Katolíckej Cirkvi: "Mimo Cirkvi niet spásy"
846 Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom:
Koncil „na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi,(161, 1257) do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.
=========================================
Z poslednej vety vyplýva, že nie je pravdivé tvrdenie, že by Cirkev mohla byť "sviatosťou spásy" pre kohokoľvek, kto ju dobrovoľne a vedome odmietne. Sviatosť spásy môže byť osožná pre toho, kto má o ňu záujem. Prečo ju chcete nanucovať aj ľuďom, ktorí nemajú záujem?

Ďalej sa v Katechizme píše:
=========================================
847 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev:
„Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“
=========================================

Všetci majú povinnosť hľadať pravdu a nechať sa pritom viesť Duchom Svätým (ktorý zjednocuje v Cirkvi), aby sme nebodaj z vlastnej viny nezostali neznalí Krista a jeho Cirkvi. Sú ale ľudia, ktorí z pochopiteľných dôvodov Krista a jeho Cirkev nepoznajú a nie je to ich vina. Tí si s viditeľnou Cirkvou hlavu lámať nemusia emoticon.
Odoslané 1.2.2013 9:36 ako reakcia na Lucia Jančíková.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Ján Pankovčin
Miroslav Priecel
Eva Baranovičová
Anna Lojeková
Martin Majda
Robert Krett
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)