« Späť

9 dní s Benediktom XVI.

9 dní s Benediktom XVI.

"Ďakujem všetkým za lásku a modlitby, ktorými ma sprevádzate. Takmer fyzicky som v týchto dňoch, ktoré pre mňa nie sú ľahké, cítil silu Vašej modlitby. Aj naďalej sa za mňa modlite, ako aj za Cirkev, za budúceho pápeža. Pán nás povedie!“ Benedikt XVI.

Prosíme všetkých, ktorí v sebe cítia vďačnosť spojenú s túžbou vyjadriť blízkosť Svätému Otcovi Benediktovi XVI. formou modlitby, každodennej obety, strelnou modlitbou počas dňa, či deviatnikom k Božskému Srdcu: zjednoťme sa v modlitbe a v skutkoch milosrdenstva od 20.2.2013 (streda) do 28.2.2013 (štvrtok)  za Svätého Otca Benedikta XVI. a na jeho úmysel.

Sme si istí, že naša spoločná modlitba a jednota sa našim Svätým Otcom bude radostnou púťou, priestorom na naše vnätorné obrátenie a povzbudí vo viere všetkých členov spoločenstva veriacich. Pridajte sa k nám!

Zjednoťme sa počas 9 posledných dní pontifikátu Benedikta XVI. v modlitbe za neho, za cirkev, ako aj za budúceho pápeža! Túto modlitbovú kampaň inicializuje Fórum kresťanských inštitúcií s mediálnou podporou Vývesky.

Na TOMTO odkaze sa môžete prihlásiť k modlitbám za Svätého Otca Benedikta XVI.