« Späť

Je Pochod za život voľným pokračovaním Sviečkovej manifestácie?

V nedeľu 25.3.2012 uplynie 24 rokov od Sviečkovej manifestácie. V rámci manifestácie organizátori požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší občiansky rozmer. Viac sa o manifestácii dočítate na stránke, ktorú pripravilo Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Fórum kresťanských organizácii (FKI) pozýva na spomienku na Sviečkovú manifestáciu

V ten istý deň, 25.3.2012 sa uskutoční pochod za nenarodené deti: Pochod za život v Bratislave a Pochod za život v Košiciach. Vďaka Sviečkovej manifestácia a Nežnej revolúcii nám boli vrátené mnohé občianske práva a slobody. Teraz je čas usilovať sa o to, aby práva a slobody boli prisúdené aj tým najmenším členom našej spoločnosti.

Čo poviete, je Pochodom za život voľným pokračovaním Sviečkovej manifestácie?