Príspevky

« Späť

Život zo Slova - reset

Život zo Slova - reset

Snaha niečo priviesť k životu.

Keď nám nefunguje mobil alebo počítač tak ako má, jedným zo spôsobov ako ho sfunkčniť, je reset. Takýmto krokom by mal byť aj tento blog.

Tu, na Mojej Komunite, sme pred časom spustili myšlienku Život zo Slova ako možnosť vzájomne sa obohacovať svedectvami (aktuálnymi) toho, ako Boh k nám osobne prehovára cez svoje slovo a vytvoriť tak akoby prameň osvieženia a povzbudenia, z ktorého môžem načerpať, ako i niečo doň dať. Žiaľ, i nezainteresovaný pozorovateľ môže vidieť, že to nejde. Žeby očakávania aspoň 5 hodnotných komentárov za jeden týždeň, vzhľadom na to množstvo komentárov, ktoré sú tu dennodenne uverejňované, boli nereálne?

Ako moju odpoveď na otázku, prečo tomu tak je, namiesto podsúvania domnienok a fikcií tu uvediem jeden holý a jednoduchý fakt.

Z množstva možností, ktoré MK ponúka, sú blogy a komentáre pod nimi. Dobrá možnosť hovoriť, resp. písať o Bohu, ktorá je aj hojne využívaná. Ďalej je tu Modlitbová stena. Vynikajúci nápad, vynikajúco urobený. Prostriedok umožňujúci hovoriť k Bohu a podľa toho, ako tam pribúda úmyslov, taktiež hojne využívaný. A komunita Život zo Slova, naopak, príležitosť umožňujúca podeliť sa s ovocím počúvania Boha.

V blogoch a komentároch je tu naozaj veľké množstvo slov o Bohu. V modlitbe hovoríme k Bohu a čakáme, že počúva naše slová a nejdú mimo neho. Aj Boh k nám hovorí a mnohými spôsobmi. Jedným z nich je jeho Slovo. Akú nachádza v nás odozvu? Súdiac podľa množstva komentárov obsahujúce Božie oslovenie –  biednu. Veľa slov o Bohu. Nemálo slov k Bohu. No počúvať Boha ... (odpoveď nech si doplní každý sám). – Preto oceňujem a som vďačný tým niekoľkým ľuďom, ktorí otvorili svoje srdce nielen pred Bohom, ale aj tu na tomto mieste.

Tak ako o tom píšem na inom mieste vo svojom blogu Devalvácia slova (kde okrem iného vyvodzujem aj voči sebe isté dôsledky) zdá sa mi, že sme chorí na mnohovravnosť. Paradoxne trpíme nielen ňou, ale aj hluchotou.

A tak či tu, po blogoch Život zo Slova – uvedenie, Život zo Slova – reset bude uverejnený aj blog Život zo Slova – ukončenie, to záleží na nás užívateľoch MK, našej schopnosti počúvať Boha a ochote odovzdať to takýmto spôsobom ďalej.

Jozef Greš

Zdroj ilustračného obrázku: http://www.tumblr.com/tagged/reset%20button(online2013-01-14)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vyjadrím sa ešte k tomu dieťaťu, pretože to považujem za dôležité aj s iného dôvodu [alebo hlavne z iného dôvodu].

Ak sa dieťa v určitom veku nepostaví a nesnaží sa chodiť, niekde je chyba. Dieťaťu je biologicky dané, aby sa stavalo na nohy, ak to nerobí, treba mu pomôcť. Ale nepomôže mu, ak rodičia na neho budú tlačiť aby sa konečne postavilo a chodilo, alebo dokonca prejavia svoju nespokojnosť s jeho oneskoreným vývojom. (ešte lepším príkladom môže byť učenie na nočník) To mu môže naopak spôsobiť traumu, ktorá nástup zručností oddiali, pridá problémy v sebahodnotení dieťaťa a vo vzťahoch s rodinou. Môžeme mu pomôcť vhodnými technikami, ale ak mu budeme dávať najavo, že nesplnilo očakávania, nepomôžeme mu.
To len na okraj, považovala som za potrebné sa k tomu príkladu vyjadriť, lebo mnohí rodičia môžu v tomto smere deťom i sebe nechtiac narobiť veľa problémov. (Ja nie som výnimkou - keby som skôr vedela, čo dnes... možno sa raz podelím)

Na druhej strane máš pravdu, že malé očakávania zase zabíjajú rast. Nie v tom, kedy sa dieťa postaví - to mu káže samotný život, očakávania rodičov v tomto nezohrávajú tak veľkú rolu. Ale ak napr. od dospievajúcich neočakávame nič iné, len že sa budú zabávať a max. sa budú vyhýbať drogám a ťažkým hriechom, tak im tiež veľmi nepomáhame. Vhodne formulované očakávania potiahnu človeka k lepším výkonom.

Takže áno, máš pravdu. treba klásť nároky. A je dobré chcieť od ľudí aby dávali viac. (povzbudenie k väčším výkonom, dôvera, že to dokáže a pod.)
Tým zabíjaním som skôr mala na mysli (prejavené - ono sa vždy nejako prejaví) sklamanie z toho, že sa moje očakávania neplnia.
Odoslané 16.1.2013 20:43 ako reakcia na Jozef Greš.
Zrejme bude potrebné stanoviť nejaké veľmi pevné normy, teda šablónu, aby sa cez ňu nemohol pretlečiť len tak hocikto.Ba aby to radšej ani neskúšal. Ja som napríklad napriek trom diplomom sprostá a "neprejdem". Hoci Písmo Sväté patrí medzi moje prvoradé záujmy, odpustím si liezť do cudzej kapusty a radšej si to poviem sama,ako by mi to mal povedať niekto iný, komu by som mohla byť stará mama emoticon
Sú aj iné stránky, kde mi rozumejú. Dovidenia v nebi, priatelia.
Odoslané 16.1.2013 21:58 ako reakcia na Matej Tinka.
možno tento víkend budeme spolu na chvíľku, tak sa o tom porozprávame.
Odoslané 17.1.2013 7:31 ako reakcia na Jozef Greš.
Matej to, že asi budeme spolu je jedna vec, ale Ty si verejne napísal komentár z ktorého vyplýva, že ja tu od ľudí chcem nejaký príspevok takmer pri každej návšteve MK. A preto si myslím, že by sa patrilo verejne to faktami dokázať. A to je druhá vec.
Odoslané 17.1.2013 10:29 ako reakcia na Matej Tinka.
Vďaka Jožko za tvoje blogy aj za pekné a hodnotné vedenie v tej téme aj za tvoje komentáre. Máš trpezlivosť otca, akú všetci potrebujeme. Máš dar, aby si povzbudzoval iných, čo aj robíš tvojimi blogmi. Ďakujem, Jožko. Osobne si myslím, že podaktorí z nás (aj ja medzi nimi) musíme trocha "vyliečiť" z povrchnosti, potom isto pribudnú aj kvalitné vety reflexie Slova, ktoréje Život. Verím, že bude rásť...blog Slova...
Odoslané 17.1.2013 12:13 ako reakcia na Jozef Greš.
Evka po vynútenej odmlke, skôr ako odpoviem na Tvoj návrh vrátim sa ešte pár vetami k tomu čo považujem za menej a viac hodnotné podelenie sa Božím slovom. To čo som už uviedol je pravda, ale s odstupom času vidím, že som nešiel do hĺbky.
Božie slovo usvedčuje, no zďaleka nie len to. Ono aj potešuje, posilňuje, dvíha, osvecuje, ..... a tak mi je zaťažko prijať, keď vidím, že ono nie raz slúži akoby palica, prút, ktorým sa dotyčný(á) bije, pretože nerobí resp. robí to a to. Božie slovo potom tak slúži ako výkričník, prísny zdvihnutý prst – ukazovák, ktorý prikazuje čo má človek robiť.
Pre mňa je slovo Boha priestorom stretnutia sa s Kristom, ktoré ma obohacuje na troch úrovniach. Rozumovej (rozširuje moje poznanie). Citovej - vyvoláva vo mne bolesť, smútok, radosť, nadšenie, upokojenie, .... A nakoniec je to úroveň, ktorá sa ťažko opisuje, ale ktorá najviac rozhoduje, či to slovo sa stane životom a či prinesie ovocie a to je úroveň ducha. Úroveň, ktorá vyjadruje to vnútorné a hlboké v človekovi.
Keď sa takto dotknutý človek podelí (nie len z úrovne rozumu a citu) dotýka sa to zároveň aj mňa i keď to neviem presne popísať.

A teraz k Tvojmu návrhu ohľadom delenia sa Božím slovom mimo nedele.
Aj nad tým som uvažoval, no predovšetkým som chcel nech sa rozbehne Život zo Slova a potom pripadal do úvahy ďalší návrh smerom k adminom ohľadom Božieho slova cez týždeň. Ibaže! Po tých skúsenostiach, ktoré mi prináša to zdieľanie sa nedeľným Božím slovom si hovorím NIE!!! Toľko som sa tu na vysvetľoval o čo presne ide a - ? Písal som, že nedelíme sa v množnom čísle a delí sa tak. Upozorňoval som, že na komentáre nereagujeme a reaguje sa. A o čo ide v komentároch v ktorých je výlučne, alebo zväčša citované Božie slovo,
bez toho, aby komentár obsahoval čo konkrétne toto slovo u dotyčnej zanecháva – neviem?
No a po tomto nepochopení, ako i neochote (či neschopnosti?) sa deliť tu mám znovu niečo navrhovať? Vysvetľovať?
Taktiež som uvažoval v ponuke môjho blogu tu uverejňovať svedectvá mojich známych (ktoré som zozbieral a uverejňoval svojho času na dnes už neexistujúcej stránke – a je ich požehnane), ale vzhľadom aj k tomu čo píšem v blogu Devalvácia slova to neurobím. Nechcem tu prilievať olej do ohňa.
Odoslané 22.1.2013 18:20 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Ukazujem 21 - 26 z 26 výsledkov.
z 2

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)