« Späť

Na Golgotu... včera a dnes...

Na Golgotu... včera a dnes...

Krížová cesta

 

Úvod

Pane, nemohol som tam s Tebou stáť pred 2000 rokmi, ale stojím tu teraz. Či pred krížom, či za krížom, či na kríži, alebo pod krížom, ale hlavne s Tebou. 

 

1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

Nič o Tebe nevedeli, žiadnu chybu na Tebe nájsť nedokázali a predsa....odsúdili Ťa len preto, lebo si bol iný ako ony, lebo nechceli a nevedeli uveriť a pochopiť tomu, že si Boží Syn. A tak chceli mať proste kľud....Poviem si, ja by som to nikdy neurobil....Ale nerobím to takmer každý deň? Neodsudzujem niekoho len preto, že je taký alebo taký, lepší, alebo horší v niečom ako my...? Posudzujem všetko možné a často krát si to už ani neuvedomujem...Som pyšný, hoci Ty, Pane, si bol pokorný. Príliš veľa rozprávam, ale Ty si bol tichý. Starám sa len o seba a Ty, Pane, Ty si sa staral o druhých, o mňa,  nás. Pre mňa si toto všetko s pokorou a obrovskou láskou ku mne prijal. Ako Baránka Ťa viedli na smrť, ale Ty si nevydal ani hláska. Pane, chcem s Tebou s pokorou znášať všetky urážky, odsúdenia. Chcem s Tebou vykročiť na tú najbolestivejšiu cestu, cestu na Golgotu.

Pane, buď so mnou.

 

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Kladú Ti na plecia ťažký, drevený kríž, ktorý vyvoláva ešte väčšiu bolesť na Tvojom zbičovanom tele. Čoraz viac “priateľov“ sa skrýva alebo odchádza preč. Veď čo ak by aj ich nejako zapojili do útrap Tvojej krížovej cesty? Ostávajú s Tebou len tí najvernejší a Ty na seba s pokorou prijímaš ťažobu, nie dreveného kríža, ale mojich hriechov. Aký ťažký musel byť ten kríž! Plný hriechov, chorôb, utrpení, starostí, ale aj plný bolestí srdca, egoizmu, pýchy, nenávisti, odmietnutia, neodpustenia, ľahostajnosti, slabosti....To všetko niesol na Golgotu. Teba aj mňa. Keď sa ma Ježiš opýta, či by som niesol ten kríž, čo by som odpovedal? Ak áno, tak pocítim krásu hoci bolestného utrpenia....,,Na Neho zložte všetky svoje starosti a On sa už postará“...A keď viem, že On je so mnou, tak nesiem svoj kríž s radosťou pre Neho. Aj keď, keby som stál na tom mieste, na ceste na Golgotu pred 2000 rokmi, neviem ako by som reagoval. Možno by som stál pri Tebe....Ale možno by som ušiel....zo strachu...

Pane, daj mi silu a odvahu kráčať s Tebou na tú najťažšiu horu sveta.

 

3. zastavenie: Pán Ježiš 1.krát padá pod krížom

Nevládze. Padá. Ale málokoho to zaujíma. Väčšina už chce mať pokoj, aby už bolo rýchlo po všetkom. Nikoho ani nenapadne pomôcť mu. Veď prečo by si mali zašpiniť ruky tým krvavým krížom? Ako ľahko aj ja padám. Pod každým hriechom sa mi podlamujú nohy. Padám a často krát nemám silu ani chuť vstať. Dostanem zlú známku v škole, nedarí sa mi v práci a mám chuť vykašľať sa na všetko. Trápi ma choroba, problémy, starosti, všetko mi akosi prerastá cez hlavu, mám chuť hodiť si slučku a pritom zabúdam na Teba.               

Pane, daj mi silu po každom mojom páde s Tvojou pomocou vstať.

 

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Aké osvieženie na tejto ťažkej ceste! Stretnutie s tou najočarujúcejšou ženou na svete, s Jeho Matkou Máriou. Žena, ktorá Ho nosila deväť mesiacov pod srdcom Mu teraz dodáva obrovskú silu. Musí to byť pre Máriu veľmi bolestný zážitok. Ale ona verí a preto do jej srdca vstupuje pokoj. Spomeniem si na svojich rodičov. Koľko sa o mňa starali keď som bol malý, koľko starostí som im robil, keď som dospieval. Strachovali sa o mňa keď som bol chorý, keď ma niečo trápilo. A koľkokrát som bol voči nim nevďačný. Ale ony pre mňa všetko robia s láskou.

Pane, pomôž mi, aby som si vedel vážiť svojich rodičov.

 

 

5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Boja sa, aby neskonal skôr, ako prídu na Golgotu a stihnú Ho ukrižovať. Preto stiahli z davu nejakého Šimona z Cyrény, aby mu trochu pomohol. On síce nie veľmi ochotne, ale nastavené zbrane vojakov dokážu veľa.  Aspoň na chvíľu sa Mu kráča o čosi ľahšie. Ale ja mám pri sebe trochu iného Šimona, ochotného. Je to môj najväčší Priateľ- Ježiš. On je tu pre mňa 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. On je Ten, ktorý mi pomôže niesť všetko čo ma ťaží, všetko čo ma bolí. Kriste, vďaka, že si môj najväčší Priateľ. 

Pane, svoje srdce Ti dám a kríž Tvoj s Tebou chcem niesť.

 

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

Jemná, ale odvážna žena sa prediera zástupom, pomedzi vojakov. Pohŕdavo na ňu hľadia, ale zdá sa, že jej to veľmi nevadí. Príde až k Ježišovi a šatkou mu utiera krvavú tvár. A zrazu jej Ježiš zanechal na šatke obraz svojej zmučenej tváre. Aká šťastná je Veronika! Azda vedela, kto si? Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili.“Koľko Veroník mám okolo seba aj dnes! Ľudí, ktorý nám pomáhajú, aby bol náš život o čosi ľahší, krajší. Tí, ktorí sú tu vždy pre nás keď niečo potrebujeme. Moja rodina, priatelia.

Pane, daj aby som aj ja bol Veronikou, ktorá zmierňuje Tvoje utrpenie.

 

7. zastavenie: Pán Ježiš 2.krát padá pod krížom

Cesta je čoraz namáhavejšia a Tvoje telo stále viac vyčerpané. Je normálne, že už nemáš síl. Ale vieš, že musíš kráčať ďalej. Ty vo svojej ceste vidíš zmysel. Chcel si ma zachrániť. Ja zmyslu toho čo robím, často nerozumiem. Nechápem prečo chceš odo mňa práve to a nie to čo chcem ja. Pre mňa je to len spleť uzlov ako na spodnej strane koberca. Ale Ty vidíš tu krásnu, farebnú časť, ktorá dáva zmysel. Hoci je to pre mňa teraz nepochopiteľné, Tebe všetko dáva zmysel.  

Pane, zverujem Ti všetky svoje cesty, aj keď im veľa krát nerozumiem.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ježiš ich napomína: „Neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“ A predsa, oni sú jediné, ktoré zvlhčujú prašnú cestu na Golgotu. Pane, Ty mi vravíš, že sa nemám trápiť , že Ty pri mne vždy stojíš, utrieš mi slzy z tváre. Ale ja aj tak často pochybujem. Veľa krát sa utiekam k niekomu alebo niečomu inému, keď ma niečo trápi. A pritom Ty si ten, ktorý mi jediný môže pomôcť zo všetkého čo ma trápi, ťaží. Stále mi šepkáš, že ma ľúbiš, že Ti na mne záleží a že kráčaš so mnou...V najťažších chvíľach ma nesieš na rukách...                            

Pane, chcem Ti bezhranične dôverovať a vložiť sa do Tvojho Náručia.

 

9. zastavenie: Pán Ježiš 3.krát padá pod krížom

Už fakt nemá síl. Tretí krát padá. Je neľudské ako s Ním zaobchádzajú. Je to nepochopiteľné ako to vôbec dokázal až sem, kde nabral silu. Ale ja viem, že Ti silu dal Tvoj a môj nebeský Ocko. Ukazuje sa medzi Vami krásny vzťah. Syn bezhranične dôveruje Otcovi a pre vykúpenie ľudstva, ktoré do krajnosti miluje je ochotný podstúpiť aj tú najpotupnejšiu a najbolestivejšiu smrť. On bral silu od Teba, Ocko. A preto dokázal aj po treťom páde, hoci úplne vyčerpaný, vstať a kráčať ďalej.

Pane, daj aby som pri každej bolesti, starosti bral silu od Teba.

 

10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Oberajú Ťa aj o to posledné čo na Tebe zostalo. O Tvoje šaty si hádžu lós. Blíži sa vyvrcholenie toho všetkého. Berú Ti aj posledný kus ľudskej dôstojnosti. Mohol by si kričať, brániť sa. Ale Ty len potichu trpíš a všetko znášaš. Aj mňa často ľudia zosmiešňujú preto, že v Teba verím. Ale mne to Pane nevadí. Viem, v Koho verím a to mi dodáva silu.

Pane, pomôž mi pre aby som pre Teba všetko s pokorou a tichosťou znášal.

 

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Hrubé hrdzavé klince prebíjajú ruky a nohy Tvojho zmučeného tela. Ostrá bolesť Ti preniká celé Telo. Vojaci sú suroví, vôbec ich to nezaujíma. Veľa krát plačem pri nejakej bolesti, ktorá sa ani trochu nevyrovná tej Tvojej.

Pane, pri každej bolesti, starosti si spomeniem na Tvoju bolesť na Golgote. Veď čo sú všetky moje bolesti oproti klincom, ktoré prebili Tvoje sväté Telo?

 

12. zastavenie: Pán Ježiš zomiera na kríži

Zomieraš tou najpotupnejšou smrťou. Mnohí na Teba kričali: „ak si Mesiáš, tak zostúp z kríža a zachráň sa !“, ale On s pokorou trpel ďalej. Tvoja pokora a bolesť všetkým zavrela ústa. Ozýva sa len plač niektorých žien a hlboké vzdychy bolesti. S Tvojím posledným výdychom sa roztrhla chrámová opona a všade sa zotmelo. Až vtedy im došlo čo spravili...Že si nebol len obyčajný človek. Ja viem, že si to spravil kvôli mne. Pane, odpusť. Stojím pod krížom a moje srdce preniká ostrá bolesť, moje oči zalievajú slzy. Je dokonané. Pane, chcem byť s Tebou ukrižovaný na Golgote a potom s Tebou jasať v nebeskej sláve. Viem, že žiť pre Teba znamená zomierať pre Teba každučký deň. Strániť sa od materializmu, konzumizmu, ktorý tak veľmi prevláda v dnešnej dobe, a ktorý nás tak veľmi ovplyvňuje. Znamená to oslobodzovať sa od sebeckého života. To isté povedal Kristus: „Kto si chce zachrániť život stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

Pane, chcem žiť len pre Teba.

 

13. zastavenie: Pána  Ježiša skladajú z kríža

Telo milovaného Syna vkladajú Márii do náručia. Matka hladí toho, ktorý jej bol najmilší. Všetko sa jej preháňa hlavou. Pozdrav od Gabriela, Betlehem, pastieri, traja králi, útek, strach pred Herodesom, Ježišovo detstvo, prvý zázrak v Káne Galilejskej, uzdravovanie chorých, vzkriesenie Lazára,... Spomína si na každučký moment Jeho presvätého života. Mária ako prvá pochopila, že to bol Boží plán. A preto, hoci jej srdce plakalo od bolesti, ona mlčala.

Pane, daj mi Máriin pokoj, aby som prijal všetko od Teba, ako Tvoj Boží plán.

 

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Tu už netreba veľa slov. Už je po všetkom. Skončili sa všetky Jeho bolesti a po namáhavej Kalvárii ukladajú Jeho zmučené Telo do najbližšieho hrobu. Takto si „uctili“ Kráľa. Pane, ale ja viem, že to nie je koniec. Mám nádej, že to nemohlo skončiť len takto. A táto nádej mi dodáva silu.

Pane, daj, aby mi táto nádej vždy pomáhala kráčať ďalej k Tebe.

 

Záver:

Kristus vo mne žije a to jediné nech je pre mňa i pre teba prioritou č.1. Nič viac a nikto viac.

 


Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Žužu, pamätáš si ešte moje slová? ...presne tak... Neboj sa, len ver... táto Krížová cesta je hodná mať svoje miesto v kníhkupectvách. Pťž †
Odoslané 12.10.2011 6:23.
Spravil som ju do formátu pdf a nahral na server ulozto.sk. Ak by si ju niekto chcel stiahnúť vo formáte pdf na čítanie tak tu je odkaz na stiahnutie http://www.ulozto.sk/10599332/krizova-cesta-pdf. A je to ozaj pekná krížová cesta.
Odoslané 12.10.2011 14:06.