« Späť

Optika kríža

Optika kríža

Dostala som kríž.
Iný.
Zvláštny.
Bez Krista.
S vyrezaným, prázdnym miestom pre telo.
„Aby si doň mohla dosadiť seba,“ vysvetľoval darca.
A ja som si uvedomila,
že by bolo ľahšie, dívať sa na kríž, na ktorom je Kristus,
neuvažujúc nad tým, že by som  na ňom mohla byť i ja.

Je ľahké písať či hovoriť pekné veci o utrpení, kríži,
ale zväčša sú to len prázdne frázy.

Až pokým človek skutočne netrpí,
a to až tak, že pod ťarchou kríža padá a sám nedokáže vstať.

Až potom si uvedomí, že niet slov, ktoré by vypovedal...

Je veľmi ľahké radostne spievať:  „ i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou,
keď žiadnou dolinou v živote neprechádzame. (Ž 23,4)

A tak si dosadzujem na kríž seba.
A cezeň sa pozerám na svet.
Optikou kríža.
Optikou lásky.


Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ (Gal 6,14)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zuzanka, vďaka, trefné pre potreby našej duše. Je to skutočne jediná cesta k spáse. Áno, aj my môžeme povedať tak, ako sv. Pavol. Kristovmu krížu sa môžeme však iba pripodobniť nesením svojho kríža, ktorý je " šitý " každému taký, aký dokáže niesť s Božou pomocou a s pomocou " našich Šimonov ". Kristus niesol na svojich ramenách hriechy celého sveta a zomieral na kríži za nás všetkých. Nebráňme sa, svojmu krížu, neutekajme pred ním, s láskou ho objímajme. Máme krásny vzor po Kristovi- sv. Jána Pavla II. Vytrvajme ako Kristus, ako sv. Ján Pavol II.
Odoslané 14.5.2014 13:57.
Amen sestra! Vďaka za slová, ktoré hoc sú slová, stáli za to byť vypovedané, by dali váhu skutkom a ukázali cestu ku krížu.
Málo je tých, čo ju nachádzajú a potom ňou i kráčajú.. v pokore a tichosti
Odoslané 3.4.2015 20:25.