« Späť

Prameň radosti v Taizé: VEĽKÁ NOC (časť siedma)

Prameň radosti v Taizé: VEĽKÁ NOC (časť siedma)

Veľká Noc uprostred leta. Sedem ako číslo plnosti. Záverečný blog z mojich zápiskov z Taizé. Z prameňa, z ktorého sa dá stále čerpať a čerpať.

Getsemany.
Trpké ticho. Samota. Tma.
Ježiš. Kvapky krvi stekajúce po vysilenej tvári.
Boj človeka a Boha.
Otče,  ak je to možné, nech ma minie tento kalich.
Modlitba plná veľkej bolesti a strachu.
Vyústi v prospech voľby LÁSKY.
Otče, nie ako chcem ja, ale ako chceš Ty.

Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
V situácii, keď sa zdá, že je všetko beznádejne stratené, keď sa zdá, že zlo na chvíľu zvíťazilo...
Dramatická zmena scenáru.
Tragický koniec zvrátený.
Stačil povzdych zločinca, možno slovo kostrbatej modlitby.
A všetko sa v okamihu mení.
„Dnes budeš so mnou v raji.“
Prísľub raja.
Vo chvíli absolútneho vyprázdnenia na kríži.
Stratil všetko, aby teraz získal všetko v Kristovi.
Ako veľmi sa aj my musíme vyprázdniť od všetkého, aby mal priestor On.

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST.
Láska, ktorá dala všetko. Totálne.
Nič si nenechal pre seba. Všetko dal nám.
Slovo, príklad, povzbudenie v zázrakoch, príklad služby v umývaní nôh.
Aj to bolo viac, než sme si zaslúžili.
No Jemu to nestačilo.
A tak nám dal seba samého v Eucharistii.
Stal sa pre nás pokrmom, hoci vedel, že  bude často opovrhovaný.
Vedel, že jedine On môže nasýtiť a napojiť naše vysmädnuté srdcia.
A tak išiel úplne do krajnosti.

Kríž, ktorým nás zmieril s Otcom.
Kríž ako symbol lásky agapé.
Kríž ako objatie.
Kríž ako nová nádej  pre svet.
Kríž ako symbol smrti, ktorá povstáva k večnému Životu.
Ešte z kríža...
Dar odpustenia. Prísľub raja. Zverenie ľudstva Matke.
Je dokonané. Dal všetko.

IN MANUS TUAS PATER...
Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Poklona krížu.
Opieram svoje čelo o kríž.
No pritom sa v srdci pokladám na kríž celá.
S Kristom som pribitá na kríž.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.

CHRISTUS RESUREXIT!
Kristus z mŕtvych vstal! A to všetko mení.
Celý náš život. Celé naše bytie.
Musí to tak byť. On tak veľmi chce, aby to tak bolo!

Pane môj, presvieť svojím zmŕtvychvstaním celý môj život!