« Späť

PRiJaTie

PRiJaTie

Ty si ma ľúbil vždy tak vrúcne, ja som Ťa odmietla.
Nie na Tvoj kríž, len na svoje sily, vždy som sa spoľahla.

Prosím ťa, rýchlo príď, zas mám strach,
neviem, kam kráčať mám.
Zblúdila som ja viem, že chcem ťa zas nájsť.

Prišiel si ako jemný vánok, ako najľahší vták.
Bolo to už tak veľmi dávno, bolo to dávno v nás.
Neviem, či silu mám, chcem vstať zas,
bolesť je silnejšia.
Ukrývam sa len viac do svojho zákutia.


Objal si ma sťa lúče slnka, začínam sama stáť.
Bolesť Ti dávam do rúk,
Ty vieš, ako uzdraviť srdce máš.
Už si späť viem, Ty ma ľúbiš vždy, stále,
smrť je už bezmocná.

Schúlim sa ešte viac do Tvojho náručia.

 

obrazok: fano