Včera
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_03.jpg, v farnosť Novoť.
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_02.jpg, v farnosť Novoť.
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_01.jpg, v farnosť Novoť.
januára 16
januára 15
Odoberať tieto aktivity. (Otvorí sa v novom okne)