Včera
8:18
Martin Lojek pridal nový dokument, beh-kalvariou.jpg, v Martin Lojek.
januára 23
januára 19
Stefan Patrik Kovac a kristinaRita kovacova sú teraz priateľmi.
15:36
januára 17
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_03.jpg, v farnosť Novoť.
Štefan Hrbček pridal nový dokument, SMIHEL_02.jpg, v farnosť Novoť.
Odoberať tieto aktivity. (Otvorí sa v novom okne)