Vybraný webový obsah už neexistuje.

Blogy

« Späť

farske oznamy Donovaly

Farské oznamy Donovaly
       
Pôstné obdobie
27.3. - 2.4.2017
       
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho
Pondelok   18:00 + Mária
Utorok   18:00 + Mária
Streda   18:00 + Mária
Štvrtok   07:30 + Mária
Piatok   18:00 + Anton Karásek a rodičia
Sobota   18:00 + Mária
Nedeľa Piata pôstná nedeľa 10:00 Za farnosť
      Piatok pred sv.omšou je krížová cesta
    Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň.
       
       
       
       

 

Predchádzajúci Ďalej
Komentáre