« Back

ÚSMEV AKO DAR: Hľadáme spolupracovníkov do služby ohrozeným deťom a ich rodinám

ÚSMEV AKO DAR: Hľadáme spolupracovníkov do služby ohrozeným deťom a ich rodinám

“Žatva je veľká, ale robotníkov málo.Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.” (Luk,10,2).

Každá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny
k tomu potrebujú pomoc zvonka. Niekedy stačí kratučká intervencia, cielená
podpora, či jednoduché povzbudenie a veci sa pohnú k múdremu riešeniu.
Niekedy je potrebná systematická práca na obnove rodiny, ktorá si nesie svoj
balík bolesti už z predošlej generácie a nevidiac východisko prežíva pocit
zlyhania, stagnácie aj izolácie. Podeľte sa o svoje obdarenia, buďte nositeľom
nádeje rodinám v náročnej životnej situácii a obohaťte seba i druhých. Máme
skúsenosť, že žiadne zasiate semiačko nepadne nazmar…..Naše občianske
združenie Úsmev ako dar už 30 rokov žije túžbou “aby každé dieťa malo rodinu”.
• Mali ste možnosť žiť život v rodine? Veríte v jej nenahraditeľný
význam v živote človeka?
• Máte skúsenosť s tým, akou podporou môže byť široká rodina a
iné človeku blízke osoby pri zvládaní náročných životných situácii?
• Myslíte si, že by mali všetky deti z ohrozených rodín dostať
možnosť vyrastať pri svojich blízkych, a nie v inštitúciách?
• Chceli by ste pri tom niektorému dieťaťu, niektorej rodine v ťažkej
životnej situácii, poskytnúť podporu a posilnenie?
• Vedeli by ste obetovať niekoľko hodín svojho času a konkrétnemu
dieťaťu, či konkr. rodine sprostredkovať možnosť žiť kvalitnejší
život a spoznať svoju hodnotu-hodnotu, ktorú má každý z nás
(nech sa už nachádzame v akejkoľvek situácii), v Božích očiach?
Ak ste si odpovedali na tieto otátky “áno”, ste človek, akého hľadáme. Pomôžte
nám priniesť nádej a vytvoriť podpornú sieť okolo ohrozených detí a ich
blízkych, ktorí sú v náročnej životnej situácii. Vaša ľudská zrelosť, viera, že život
v rodine je dar, Vaša otvorenosť, rešpekt voči inakosti a uznanie dôstojnosti
každého človeka a predovšetkým Vaša dôvera Bohu a Jeho jedinečnému plánu
pre každého človeka sú predpoklady, ktoré sa môžu stať rozhodujúcimi v živote
konkrétneho dieťaťa a jeho rodiny. Budeme poctení, ak sa pridáte do SRK tímu
našich odborných a dobrovoľných spolupracovníkov v službe rodinám.
Záujemcov o spoluprácu srdečne pozývame k individuálnemu stretnutiu alebo
na niektoré zo sieťovacích stretnutí, ktoré vo viacerých slovenských mestách
Slovenska realizujeme v mesiaci marec a apríl. Informujte sa, prosím, na
doleuvedených kontaktoch o mieste, ktoré je Vám najdostupnejšie. Spoločné vzdelávacie a
formačné stretnutia dobrovoľných spolupracovníkov Spoločnosti Úsmev ako dar
sú pripravené v mesiaci máj a
september, srdečne vás pozývame a vkladáme každého z vás, ako aj každú
rodinu, ktorá potrebuje priniesť nádej a posilnenie do spoločných modlitieb
nášho modlitebného tímu.
Všetky Vaše otázky radi zodpovie Monika Miklošková na tel. č. 0911 781 770
alebo prostredníctvom mail adresy: srk@usmev.sk alebo mikloskova@usmev.sk