Blog

« Back

3.ADVENTNÁ MODLITBA

3.ADVENTNÁ MODLITBA

Odpúšťajúca modlitba tým, ktorí nerozumejú Božiemu plánu s nami

Drahý Bože,

koľko nepochopenia a odsudzovania sa dostalo celej svätej rodine len za to, že prijali Tvoj plán. Bola to neschopnosť  ich okolia priznať si, že okolnosti vôbec nemusia byť také, ako sa im prirodzene zdajú. Aj ja mnohokrát posudzujem a odsudzujem ľudí okolo seba, hoci Sväté Písmo hovorí, aby sme iných nesúdili. Odpusť mi, prosím, tento hriech a to, že som sa staval/a na Tvoje miesto spravodlivého Sudcu. Ja sám/ sama, nechcem byť súdený/á, a tak nechcem už viac súdiť iných.

Drahý Duch Svätý, prosím, pomôž mi radšej aspoň krátko sa pomodliť za všetkých, ktorí súdia mňa, ako by som ja mal/a iných kritizovať, odsudzovať či posudzovať. V mojom okolí sú ľudia, ktorí nerozumejú Tvojmu plánu v mojom živote. Nepomáhajú mi a odrádzajú ma od nasledovania Teba. Ublížili mi, ohovárajú a odsudzujú aj za dobré veci, ktoré robím. Možno aj podnikli kroky, ktorými mi hádžu polená pod nohy. V mene Pána Ježiša Krista im odpúšťam každú myšlienku, slovo a skutok proti mne. Zriekam sa neodpustenia voči nim a chcem sa modliť ako Ty, Pane Ježišu: „Bože odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potrebujem Tvoje odpustenie, a preto aj ja odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili, a to zvlášť neprávom.  A modlím sa, nech  sa podarí Tvoj plán s mojím životom. Amen