The selected web content no longer exists.

Farske Oznamy Donovaly

« Back

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   18.11.2019 – 24.11. 2019
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Výročie posviacky bazilík sv.Petra a Pavla,apoštolov 17:00 Za duše v očisci
 
  Utorok   17:00 Za zdravie a B.P.
 
  Streda   17:00 Za B.P.a milosť Božiu pre syna Jána
 
  Štvrtok Obetovanie Panny Márie 07:30 Za B.P.a milosť Božiu pre syna Jána
 
  Piatok Sv.Cecílie,panny a mučenice 17:00 Za zdravie B.P.,pomoc a pokoj pre rodinu Vavrušovú
 
  Sobota   17:00 + František Čirik
 
  Nedeľa Krista Kráľa 10:00 Za veriacich našej farnosti
 
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň

 

Previous Next