The selected web content no longer exists.

Farske Oznamy Donovaly

« Back

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   20.9.2021 – 26.9.2021
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Sv.Andrej Kima Taegon,kňaz,Pavol Chonga Hasang a spol.mučeníkov 18.00 Poďakovanie a prosba o P.B. pre Júliu-90 rokov života
 
  Utorok Sv.Matúš,apoštol evanjelista 18:00 Za zdravie a P.B. pre deti s rodinou
 
  Streda   18:00 Za dary D.Svätého a zdravie pre kňazov
 
  Štvrtok Sv.Pia z Pietrelciny,kňaza 07:30 + Václav Šuška
 
  Piatok   18:00 + Zuzana,Vincent,Želmíra
 
  Sobota   18:00 Za uzdravenie Pavla Slosiarika
 
  Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období 10:00 Za Veriacich
 
  Na budúcu nedeľu je zbierka pre pomoc Kube   Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň

 

Previous Next