Ďakujeme Vám za Vašu priazeň. Aj vďaka vašim príspevkom môžeme  vysielať online prenosy z farského kostola Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach.IBAN:

SK74 0900 0000 0000 5671 1370
 
 

Web Content Display

Farnosť LÚČKY spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

 

 

Live prenosy sv. omší a pobožností

Profil

farnosť Lúčky
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ThLic. Peter Petrek
Kapláni:
contact-informations