Blogs

« Back

Púť na Velehrad

.

Púť na Velehrad - leták

 

Pozvánka na púť  farnosti  Spišské  Vlachy na  VELEHRAD

   Termín:         21. – 23. September 2018
    Poplatok:     90,- €
/zahŕňa  dopravu  autobusom, 2x ubytovanie a strava, cestovné poistenie/
 
  Odchod:  21.9. v skorých  ranných  hodinách
  Návrat:    23.9.  vo večerných  hodinách 
 
PROGRAM PÚTE:
Každodenný náboženský program spojený so sv. omšou
SVATÝ KOPEČEK – pútnické  miesto  neďaleko   Olomouca
OLOMOUC – prehliadka  námestia a hlavnej   katedrály
SVATÝ  HOSTÝN – pútnické  miesto
VELEHRAD – hlavné stredisko Veľkej Moravy, najznámejšie pútnické  miesto Českej republiky
 
Možnosť a termín prihlásenia:
v sakristii kostola, na farskom úrade alebo na číslo:  / 00421 907 641 335/
 
do10.  augusta  2018.
 
Prosíme záujemcov o dodržanie termínu prihlásenia kvôli včasnému zabezpečeniu potrebných náležitosti.  
 
Podrobnejšie informácie budú podané prihláseným účastníkom pred odchodom.