Profile

Farnosť Trstená
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Kapláni:
Mgr. Martin Tešla
contact-informations

Informácie

Aktuálne oznamy si môžete nájsť na oficiálnej stránke farnosti Trstená.  

• Vo farskom kostole sv. Martina sa obnovilo slávenie svätej omše v latinskom jazyku. Latinsko-slovenské sv. omše budú vždy v prvom týždni mesiaca.

• Každý posledný utorok mesiaca sú sväté omše obetované za závislých. Pred sv. omšou sa modlí ruženec na tento úmysel.

• Rodinné sväté omše, ktoré sú slávené vždy tretí štvrtok v danom mesiaci.

• Detské sväté omše vždy v nedeľu o 10.30 hod.

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Trstená rešpektuje novú legislatívu o ochrane osobných údajov. Viac sa dočítate TU

Rozpis sv. omší

INFOLIST na 23. nedeľu cez rok

INFOLIST na 22. nedeľu cez rok

INFOLIST na 21. nedeľu cez rok

INFOLIST na 20. nedeľu cez rok

INFOLIST na 19. nedeľu cez rok

INFOLIST na 18. nedeľu cez rok

Všetky infolisty TU

Informácie pána biskupa k ŠKOLE VIERY

 

SV. OMŠE

Farský kostol   PO - SO 6:00 a 18:15, NE 7:00, 8:30, 10:30

Františkánsky kostol PO - SO o 17.00, NE 9:00 a 18:15

***   ***

Prednáška o histórií farského kostola (prednáša Marek Ďurčo)