Chrám sv. Kozmu a Damiána

Informácie o chráme:

Klasicistický kostol z roku 1820. Obnovený bol v roku 1889 a 1937. Ide o jednoloďovú sakrálnu stavbu s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Loď je krytá valenou klenbou s lunetami. Fasáda je hladká, na veži je členená zaobleným nárožím a trojitými zvukovými oknami. V strede priečelia je vstupný portál s datovaním 1820 – 1937.1

1GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II., s. 290.