Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 17. Pondelok po tretej pôstnej nedeli

 


Liturgické čítania:

2 Kr 5, 1-15a
Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4
Lk 4, 24-30


Čítanie z Druhej knihy kráľov:
Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal Pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný. ... Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: „Choď a okúp sa sedem ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš čistý!“
Náman sa nahneval a odišiel so slovami: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“
Obrátil sa a s hnevom odchádzal. Tu pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali mu: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý.‘“
Zostúpil teda a sedem ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý.
Potom sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi, zastal pred ním a povedal: „Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“


Dnešné čítanie mi pripomína, že niekedy je nám ťažšie vykonať malé veci, ktoré sa tvária, že ani nie sú hodné našej námahy. Zdá sa nám lákavejšie vykonať niečo veľké a už na prvý pohľad ťažké. Ako často (v duchu) repcem nad hŕbou špinavého riadu, ktorý sa neprestáva kopiť? Alebo ako ťažko mi niekedy padne prehltnúť neláskavé slovko. Alebo odniesť špinavý hrnček od čaju, čo som práve dopila. Aké ťažké vie byť, urobiť nejakú malú povinnosť a neodložiť ju na neskôr, akoby bolo "škoda márniť ňou čas". A predsa - malé veci sú rovnako dôležité ako tie "veľké". Je rovnako veľkým prejavom lásky, keď si každý deň verne plním svoje "malé" povinnosti, ako keby som niekedy urobila niečo "veľké". A možno tie malé veci sú ešte väčším "hrdinstvom". Pretože nemajú v sebe zahrnutú odmenu z dobrého pocitu akú ťažkú vec som zvládla. Po ich splnení sa necítim ako hrdina.

 Ale v Božích očiach sú aj jednoduché veci prejavom našej vernosti. Tak ako od Námana chcel len to, aby sa okúpal v rieke Jordán - nič ťažké, nič výnimočné. A predsa si tým "zaslúžil" uzdravenie zo strašnej nemoci.