LOGO

Každé Národné stretnutie mládeže má svoje logo.

Rada pre mládež a univerzity KBS predstaví logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2017 o 16:00 h v HANT Aréne v Bratislave.

AKÉ BOLI LOGÁ PREDOŠLÝCH NÁRODNÝCH STRETNUTÍ MLÁDEŽE?

2015 - Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015)
 

Logo P15

Autorkou loga bola Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice.

Základom loga P15 bol kruh v jeho pravej časti, symbolizujúci oko. Namiesto zreničky má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda tí, ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby srdce v očiach. Oko sa pozerá na tri  farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú Boha, no súčasne označujú končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad mestom Poprad. Modrá farba, ktorá obklopuje srdce a vypĺňa vnútorný trojuholník symbolizuje Máriu, čistotu a odkazuje na modrú farbu vo vlajke a erbe mesta Poprad.

2013 - Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (od 26. do 28. júla 2013)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo R13

Autorkou loga bola Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice.

Vystihuje podstatu SDM v Rio de Janeiro, ale zároveň originalitu a myšlienku Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Logo má v sebe viaceré symboly. Srdce vyjadruje srdca Boha a srdce učeníka podľa vzoru oficiálneho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom každý jednotlivo sme ružami v Božom srdci. Symbol ruže pripomína aj Ružomberok - miesto, kde sa uskutoční Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný kríž symbolizuje Slovensko, našu históriu a kultúru spojenú s príchodom sv. Cyrila a Metoda. Zelená plocha symbolizuje slovenské lesy a hory, charakteristické pre Slovensko. Modrá pripomína vodstvo, konkrétne vody Liptovskej mary, ktorá vytvára akoby prírodnú náruč mestu Ružomberok. Biele čiary určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť a získavať učeníkov zo všetkých národov. To hovorí i heslo SDM v Rio de Janeiro.

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli