Blog

« Back

Škola chvál s Mirom Tóthom

Fotky a audio z ďalšieho stretnutia školy chvál

Pozvanie na školu chvál prijal vzácny hosť - Miro Tóth z kapely Tretí deň. Môžete si vypočuť vyučovanie a pozrieť fotky.

 

K dispozícií je privítanie a modlitba: 

a tiež si môžete vypočuť slovo, ktoré odznelo pri tomto stretnutí školy chvál: 

Audio: Štefan Hrbček

V nahrávkach je trochu znížená kvalita.

Foto: Štefan Hrbček

Comments
sign-in-to-add-comment
Keď sa podarí, pridám aj nejakú vídeo-ukážku.
Posted on 6/1/12 11:08 AM.
by sme sa tomu veľmi potešili emoticon
Posted on 6/1/12 11:50 AM in reply to Štefan Hrbček.