Web Content Display

Miništrantské stretko funguje od vzniku centra od septembra 2007. Od tohto času začali pravidelné bohoslužby v centre a tiež formačné stretnutia rómskych miništrantov. Spoločenstvo miništrantov navštevuje pravidelne okolo 20 chlapcov. Niektorí odišli do iných spoločenstiev, služieb alebo kapiel a prišli noví chlapci. Záujem o túto službu je dosť veľký, takže pri výbere kandidátov na túto službu som vybral takých, ktorý mali vyformované základné charakterové vlastnosti (úcta, poslušnosť, zodpovednosť a i.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miništrantská služba v centre má širší záber ako len služba pri oltári. nakoľko týchto chlapcov poznám a mám s nimi vybudovaný osobný vzťaah (aj cez všetky problémy, ktoré som s nimi prežil) títo chlapci sú mojím pomocným tímom pri realizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. (súťaže, športové akcie, koncerty, festivaly premietanie, služba pri dverách, usporiadatelia, strážnici a i)

 

Verím, že cez túto službu sa miništranti ešte viac priblížia k Bohu, nadobudnú OSOBNÝ vzťah s ním a budú nádejou pre Krížovú Ves.

 

 Žehnám tomuto spoločenstvu +

 

kaplán Štefan

Web Content Display

miništrantský výlet 2012

Web Content Display

Web Content Display

Na stretkách máme rôznu náplň. Na prvom mieste je modlitba, čítanie a vysvetľovanie Svätého Písma a príprava na službu miništranta, ale máme priestor na pozretie si hodnotného filmu alebo zábavu. (Pozri video)

 

 

Web Content Display

Web Content Display