Blog

« Back

Chvály s vyučovaním

Katolícka náuka o vzkriesení tela - 1. časť

Chváľte Pána, všetky národy,  oslavujte ho, všetci ľudia;

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

Ž 117

 

Božia dobrota sa prejavuje aj tak, že Pán sa nám skrze svoje slovo dáva poznať a zjavuje nám svoj zámer so svetom. Dnešné chvály boli časom milosti a Božej prítomnosti, vrúcnej modlitby a príhovoru. Môžete si vypočuť vyučovanie o vzkriesení tela:

Róbert Neupauer:

A tiež si môžete vypočuť 2 piesne z týchto chvál:

 Urob nemožné veci:          smileyŠťastný deň: