Blog

« Back

Pokračujeme vo formácii rómskych služobníkov

Od októbra pokračujeme vo FOrmácii RÓmskych Služobníkov (skratka FOROS), ktorou prechádza raz mesačne približne 30 rómskych služobníkov z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a Podsadku.

Slovo Foros v rómskom jazyku znamená mesto, a tak aj služba, ku ktorej sa formujeme, vychádza z Božieho mesta a má privádzať do neho tých, ktorým slúžime. Tento rok sa počas Forosu zameriavame na Skutky apoštolov, ktoré sa snažíme prakticky prenášať do služby. V Božom meste Jeruzalame sa zrodila Cirkev a odtiaľ vyšli služobníci evanjelia do celého sveta a my sa pozeráme na nich, čo prežívali, čo bolo pre nich dôležité, ako konali v rozličných ťažkých situáciach. Toto potom prenášame do praktického života v rómskych komunitách.

Osobne ma veľmi oslovilo, keď sme počas Forosu vychádzajúc z udalosti Skutkov 3. kapitolo rozpraváli o záujme o druhého človeka, ktorú prejavil Peter, keď sa pozrel na ochrnutého pri bráne chrámu a v Ježišovom mene ho uzdravil. Aplikujúc túto udalosť do praktického života sme sa následne rozprávali o tom, kto v našich spoločenstvách alebo v okolí je takto "ochrnutý", kto odpadol, kto sa pohneval s druhým človekom a odišiel a rozhodli sme sa, že pochodíme k týmto ľuďom, aby sme sa s nimi porozprávali, zmierili sa s nimi, povzbudili ich a pod. Bol som veľmi povzbudený, keď to naši rómski služobníci urobili.

Chcel by som vás tiež požiadať o vaše modlitby za túto službu, za rómskych služobníkov, aby boli vytrvalí a aj za to, aby si Pán povolal ďalších ľudí do tejto služby, lebo žatva je veľká, ale robotníkov, preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy (Mt 9,37-38).

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.