Blog

« Back

Privítanie novokňaza v centre

Naša farnosť dostala novokňaza. Volá sa Karol Križian a pochádza z Okoličného pri Liptovskom Mikuláši. V nedeľu 1.7.2012 sme ho s radosťou privítali v našom rómskom duchovno - spoločenskom stredisku. Budeme ho sprevádzať svojimi modlitbami. 

Foto: Štefan Hrbček