Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránkach Rómskej misie v Podsádku. Podsádek je mestká časť Starej Ľubovne a filiálka farnosti Stará Ľubovňa

Na týchto stránkach nájdete informácie zamerané na pastoráciu a evanjelizáciu v Podsádku.

V stredu o 18:00 (v zimnom čase o 17:00) býva sv. omša pre rómov. Radi medzi nami privítame aj vás, ktorí čítate tieto riadky.

V Podsátku sa formujú viaceré rómske spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú.

Každý týždeň máme biblické stretnutie, modlitbu chvál alebo program pre deti. Akcie verejne oznamujeme na sv. omši.  

 

Profil

Rómska misia - Podsadek

Description:
Stránka poskytuje informácie o dianí v Podsádku.

Udalosti

Zdokonaľujeme službu duchovnej hudby

Dva dni naplnené slovom, prácou a horúčavou...
Read More About Zdokonaľujeme službu duchovnej hudby »

Modlitba pod nebom

Modliť sa môžeme všade, aj vonku pod nebom.
Read More About Modlitba pod nebom »

Vitaj vzácny HOSŤ

Veríme, že Ježiš je prítomný v Eucharistií. Pre 46 detí to bol čas Božej milosti a nového odhodlania.
Read More About Vitaj vzácny HOSŤ »

LEHA pokračuje

Tretie stretnutie bolo zamerané na vonkajšie prejavy nábožnosti a na vnútorné prežívanie.
Read More About LEHA pokračuje »

Biblická škola "LEHA"

LEHA znamená "s Ním!" s naším majstrom a učiteľom sa chceme stretávať, s ním zotrvávať, s ním kráčať životom.
Read More About Biblická škola "LEHA" »

Evanjelium Ježiša Krista v rómskom jazyku nech prinesie požehnanie do Podsadku

Slovenská biblická spoločnosť vydala rómsky preklad nového zákona "E Nevi Zmluva". ĎAKUJEME
Read More About Evanjelium Ježiša Krista v rómskom jazyku nech prinesie požehnanie do Podsadku »

GALAVEČER 2015 - Podsadek

Galavečer v Podsadku mal obrovský úspech
Read More About GALAVEČER 2015 - Podsadek »

Otázky pre Mikuláša

Každý rok máme spomienku na tohto svätca a vždy to môže byť trochu iné...
Read More About Otázky pre Mikuláša »

GYPSY TALENT 2014 - Grand FINÁLE

Veľké Grand Finále súťaže mladých talentov
Read More About GYPSY TALENT 2014 - Grand FINÁLE »

Verní správcovia

Modlitba a kázané Božie slovo.
Read More About Verní správcovia »

Modlitba pri kríži na sviatok Povýšenia sv. Kríža

Modlitbou a spevom sme oslavovali Ježiša Krista, ktorý za našu spásu zomrel na kríži.
Read More About Modlitba pri kríži na sviatok Povýšenia sv. Kríža »

Gypsy Talent 2014 - semifinále

V Podsadku je cez prázdniny veselo. Spoločne sme pre deti pripravili súťaž, v ktorej sa môže prejaviť spevácky alebo pohybový potenciál predovšetkým mládeže. Po dnešnej súťaži sa naozaj teším na finále.
Read More About Gypsy Talent 2014 - semifinále »

Rómska púť Gaboltov 2014

Prvá augustová nedeľa je už tradične dňom, kedy sa schádzajú Rómovia k vytvoreniu spoločenstva v rámci Gaboltovskej púte. Organizátorom tejto púte sú Komisia pre pastoráciu Rómov pri Konferencii biskupov Slovenska, Saleziáni Don Bosca v spolupráci s farnosťou Gaboltov.   Cestovali sme radostne naladení...   Program prebiehal v popoludnajších hodinách, v...
Read More About Rómska púť Gaboltov 2014 »

Večerná modlitba a hostia z Krížovej Vsi

  „ Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi." Mt 13. 44 V predvečer 17. nedele...
Read More About Večerná modlitba a hostia z Krížovej Vsi »

Otcovo srdce

Boh je náš Otec. Teší sa, keď sa usilujeme urobiť mu radosť, tak ako sa tešil, keď mu ju robil Ježiš. V tomto zmysle Božie slová: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ môžu sa vzťahovať aj na nás, keď sa usilujeme ísť cestou, ktorú nám pripravil Boh.   No ešte viac platí, že náš Otec na nebesiach nás miluje jednoducho preto, že sme jeho deti. Jeho...
Read More About Otcovo srdce »

Zelené ratolesti

Vierou už teraz vidím v Podsádku zelené ratolesti.
Read More About Zelené ratolesti »

Púť rómskych rodín - Ľutina 2014

Po prvy krát sa konala dňa 28.06.2014 Púť rómských rodín v Ľutine , ktorú organizovali - Komisia pre Rómov  Prešovského arcibiskupstva a Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov,za účasti Mons. Jána Babjaka, SJ, prešovského arcibiskupa a apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Mario Giordanu. Aj rodiny z Podsadku sa zúčastnili tejto púte s bohatým celodenným programom  -...
Read More About Púť rómskych rodín - Ľutina 2014 »

Záver školského roka

Prázdniny, to je vážny dôvod na oslavu
Read More About Záver školského roka »

Evanjelizačné stretnutie s Glóriou Gray

Vo viere uznávame autoritu Božieho slova. Glória Gray v biblickom vyučovaní hovorila o poslušnosti a o odbojnom duchu, ktorý bráni poslušnosti. Vo svätom Písme nám ukázala viaceré miesta, ktoré sú veľmi aktuálne aj pre nás. Ten istý problém, ktorý mal vyvolený národ počas exodu z Egypta, má aj Boží ľud na mnohých miestach.    TU (čoskoro) máte k dispozícií časť...
Read More About Evanjelizačné stretnutie s Glóriou Gray »

Evanjelizácia v Lomničke

Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami (porov. Sk 1, 8)
Read More About Evanjelizácia v Lomničke »
Showing 1 - 20 of 75 results.
Items per Page 20
of 4