« Back

Projekt "Down-town centre" vrcholí

Začiatkom tohtoročnej jari nás, saleziánsku rodinu zo Sabinova, potešila ďalšia skvelá správa - Karpatská nadácia nás vybrala spomedzi uchádzačov o grant v rámci programu Voľnočasové zóny bez bariér, a tak sme získali 4100€ na vylepšenie nášho strediska pre zdravotne postihnuté deti, ktoré k nám chodia s ich rodičmi. V spolupráci s OZ Nádej pre down a OZ Samaritán sa nám podarilo skvalitniť priestory Saleziánskeho strediska Panny Márie Pomocnice v Sabinove. Od 1.4.2013 do 30.9.2013 sme naplnili všetko, čo sme chceli za toto obdobie stihnúť. V prvom rade sme vybudovali chodník od budovy strediska na asfaltové ihrisko, ktorý bol kvôli novému trávniku veľmi dôležitý. Ďalšou pridanou hodnotou sú nové vchodové dvere, ktoré nahradili už staré dosluhujúce. Získali sme tak jednoduchší a bezbariérový vstup do budovy, ktorý v mnohom uľahčí vchádzanie pre deti na vozíčku s ich rodičmi. Tieto aktivity sme vykonávali ešte počas trvania projektu S.O.S. - Sabinovská obnova strediska, aby boli všetky tieto vonkajšie práce urobené spolu. V septembri sme dokončili realizáciu projektu zakúpením a nainštalovaním projektoru s hernou konzolou Xbox 360 Kinect, ktorá bude primárne slúžiť pre spestrenie monotónneho života detí na vozíčku. Veríme, že tieto úpravy splnia svoj účel a budú slúžiť všetkým návštevníkom nášho strediska.

Spolu s projektom S.O.S. – Sabinovská obnova strediska, ktorý sme zrealizovali v máji tohto roku, sa z nášho navonok nezaujímavého priestoru stal atraktívny areál, ktorý tak svojimi vymoženosťami a zjednodušeným prístupom láka široké spektrum ľudí. Nielen zdravotne postihnutým, ale aj nám, ktorí naše stredisko pravidelne navštevujeme, sa takto otvorili nové možnosti trávenia voľného času. Down-town centre teraz naozaj priniesol kvalitnejšie zázemie a jednoduchší prístup, ktorý umožňuje vo väčšej miere angažovať sa aj mládeži a deťom s obmedzenými možnosťami pohybu (väčšinou deti s Downovým sydrómom), tiež vo veľkej miere aj tým, ktorí sa o ne starajú a trávia s nimi voľný čas, či už rodičia, opatrovatelia alebo dobrovoľníci partnerských organizácií. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu alebo sa aktívne podieľajú na činnostiach a akciách, ktoré aj vďaka tomuto projektu môžeme uskutočňovať.

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka, že myslíte aj na deti s telesným postihnutím. Je to pre nich určite vzácne. Boh vás žehnaj!
Posted on 10/28/13 12:48 PM.