Kto je animátor?

Ak počuje niekto slovo animátor, povie si: „Jasné, animátor! Ten sa hrá s detičkami, aby sa nenudili."

No medzi saleziánskymi animátormi to tak nechodí. Nie je to len o bezduchom hraní sa. Tu animátor predstavuje akéhosi priateľa, ktorý je zároveň vodca či sprevádzajúci. Týmto sa dokáže dostať blízko k mladým, no zároveň si udržať nadhľad nad situáciou.

V Sabinove táto patria mladých ľudí funguje už od založenia strediska a vystriedalo sa tu viacero generácií. V súčasnosti sa v oratku angažuje vyše 30 mladých, rôznych vekových kategórií. Sú rozdelení na starších a mladších, ktorí sú postupne vychovávaní k tomu, aby sami dokázali vychovávať. Spoločne vedú stretká a organizujú rôzne akcie. Podmienkou k animátorstvu je aktívny duchovný život a vlastné vedenie, ktorého sa im dostáva pri mesačných duchovných obnovách, ročných duchovných cvičeniach alebo osobných stretnutiach so sprevádzajúcim (kňazom alebo laikom). Animátorom sú ponúkané aj školy pre animátorov, či už v stredisku alebo v rámci celého Slovenska, ktoré fungujú pod záštitou Domky.