« Back

S Domkou od dňa detí

Po dlhom čase prichádzajú na pôdu nášho saleziánskeho strediska opäť domkárske preukazy. Stane sa tak oficiálne od 1.6.2013. Preukaz bude záväzný pre pravidelných oratkárov a tiež stretkárov. V rámci stretiek preukazy vybavuje animátor stretka, v rámci oratka Dávid Baňas. Záujemcovia o preukaz si ho môžu vybaviť na počkanie počas oratka v piatok a nedeľu.

Vlastník preukazu bude oficiálnym členom združenia DOMKA. Od dátumu spustenia si bez preukazu nebudete môcť zapožičať vybavenie oratka. Každý, kto navštevuje stredisko by sa mal správať podľa pravidiel, ktoré v ňom platia. Pravidlá, ktoré sa zaviedli, boli animátormi upravené a sformulované staršie pravidlá, za ktoré sa spoločne hlasovalo na piatkovom oratku, po ktorom sa ešte jemne upravili podľa pripomienok, návrhov prítomných. Tieto pravidlá sú obzvlášť záväzné pre členov DOMKY, preto si ich pri vybavovaní preukazov pripomeniete. Zavedením preukazov získajú animátori lepší prehľad o zapožičiavaných veciach (spoločenské hry, loptové hry, stolný tenis, kalčeto a iné). Dúfame, že týmto krokom sa podarí postupne zlepšiť vybavenie oratória, preto je tiež jeden členský preukaz spoplatnený symbolickým poplatkom 2€ na kalendárny rok. Tiež veríme, že dané zapožičané vybavenie si bude každý člen vážiť ako svoje vlastné a nebude ho úmyselne ničiť.

S preukazom sú spojené aj rôzne zľavy pri poplatkoch na tábor, výletoch a iných akciách. Príkladom môže byť minuloročný tábor, kde cena pobytového tábora bola 75€, no členovia DOMKY mali poplatok znížený na 60€. Takže symbolický poplatok 2€ sa niekoľkonásobne vrátil hneď pri jednej akcii. Aj týmto príkladom povzbudzujeme všetkých deti a mladých, ktorý do oratka chodia pravidelne, aby neváhali a čo najskôr si preukaz vybavili, keďže leto a tábory sa blížia.