Blog

« Back

Jasajme!

Jasajme!

Nebojme sa! Je s nami Pán!

 

Kniha proroka Sofoniáša   −   Sof 3, 14-18
Kráľ Izraela, Pán, je s tebou

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!

V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“ „Odstránim z teba nešťastie a už sa nebudeš zaň hanbiť.“

+

Krásne verše a mocné povzbudenie, pre každého z nás a pre Cirkev svätú, dcéru Jeruzalemskú.

Pán zrušil rozsudok a odvrátil nepriateľov - Kráľ Izraela, Kráľ neba a zeme je s nami! Nebojme sa nijakého zla! On odstráni z Cirkvi nešťastie a už sa nebude zaň hanbiť!

Pane, posväť nás! Pane, obnov nás vo viere a nádeji!

Chválim Ťa, Pane náš, Ty obnovuješ Cirkev a dávaš jej čisté posvätné rúcho!

Radosť a plesanie nech napĺňajú naše srdcia! Amen!

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.