Sv. Terézia z Lisieux:

Žime pre duše, buďme apoštolmi, zachraňujme najmä duše kňazov. Modlime sa, trpme za nich a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný.

                                                           Sv. Terézia z Lisieux

Za modlitbové úmysly týkajúce sa kňazov, ktoré pridáš na túto stránku, bude raz do týždňa slúžená sv. omša kňazom registrovaným na Mojej Komunite. Tomuto kňazovi patrí veľké poďakovanie a naše modlitby.

Web Content Display

Web Content Display

profil

Modlitby za kňazov