Blogy

« Back

Hlasitá prosba

Už som si v strachu hovoril: "Odvrhnutý som spred tvojich očí." No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Ž 31, 23

 

Stáva sa, že Pána Boha veľmi hlasno prosíme

a veľmi potichu mu ďakujeme.

 

druhá vec:

V modlitbe nemusí platiť priama úmera:

čím hlasnejšie, tým lepšie

čím viac ružencov, tým lepšie...

čím viac pútí, tým lepšie..

 

Dôležitá je VIERA, dôvera a odovzdanosť do jeho LÁSKY.

AUTOR MAĽBY: Štefan Hrbček