Blogy

« Back

Novina z Betlema

Text peknej vianočnej piesne

 

 

Novina z Betlema ozýva sa veľká,

že tam narodil sa vykupiteľ sveta.

Chválu Bohu vzdajme, veselo spievajme, 

Sláva buď Bohu na nebi.

Mária prečistá syna porodila,

do jasličiek dieťa v plienkach uložila.

Pastieri tam hrajú, anjeli spievajú, 

Sláva buď Bohu na nebi.

Radostnú novinu bratia počúvajte,

to nebeské dieťa slávne privítajte.

By ste zbožne žili, naveky spievali, /:Sláva buď Bohu na nebi:/

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu