Blogy

« Back

Unikaj pred zlom

Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Ž 34, 15

 

 

AUTOR MAĽBY: Štefan Hrbček