« Back

Piatková homília pápeža Františka: Nebo nebude nuda, ale stretnutie s Ježišom

Piatková homília pápeža Františka: Nebo nebude nuda, ale stretnutie s Ježišom

Vatikán 27. apríla – Nebo nie je akési nudné miesto, ako si niektorí myslia, ale je to stretnutie s Ježišom. Takto dnes kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty, keď hovoril o Božom prísľube večnej blaženosti. Dôverujúc tomuto prísľubu kráčame životom s istotou.

Svätý Otec pri svojej dnešnej homílii vychádzal z prvého liturgického čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 13,26-33), v ktorom je citovaný príhovor sv. Pavla v synagóge v Antiochii. Ako hovorí apoštol, obyvatelia Jeruzalema a ich vodcovia nepoznali Ježiša a odsúdili ho, no on po tom, ako podstúpil smrť vstal z mŕtvych. A na záver sv. Pavol dodáva: «A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša.»

Kráčať s Božím prisľúbením v srdci

So srdcom naplnením týmto prísľubom sa ľud vydal na cestu s istotou, ktorá pochádzala z vedomia, že je „vyvoleným ľudom“, pokračoval pápež František. Ľud, tak často neverný, „sa spoliehal na prisľúbenie, pretože vedel, že Boh je verný.“ A spoliehajúc sa na Božiu vernosť dokázal kráčať ďalej.

„Aj my sme na ceste. Sme na ceste... a keď si kladieme otázku: „Áno, ale na ceste kam?“ – „Áno, do neba!“ – „A čo je nebo?“ – A tu začíname byť neistí v odpovedi, nevieme ako dobre vyjadriť „čo je to nebo“. A neraz myslíme na akési abstraktné nebo, nebo, ktoré je vzdialené, niečo v zmysle „áno, je tam dobre“... Niektorí si myslia: „Nuž, nebude to trochu nuda byť tam celú večnosť?“ Nie, nebo nie je toto. My kráčame smerom ku stretnutiu, k definitívnemu stretnutiu s Ježišom. Nebo je stretnutie s Ježišom.“

Ježiš koná v náš prospech, prihovára sa za nás

V ďalšej časti svojho ranného príhovoru sa Svätý Otec vrátil k dnešnému úryvku z Evanjelia podľa Jána (Jn 4,1-6), ktoré hovorí o Ježišovom prísľube prípravy miesta pre nás. Povzbudil prítomných, aby sa vrátili k myšlienke: „Kráčam životom, aby som sa stretol s Ježišom.“

To stretnutie nám umožní trvalú radosť, zdôraznil pápež František. A potom položil otázku: Čo zatiaľ robí Ježiš? Nesedí nečinne, keď na nás čaká, ale ako hovorí Evanjelium, koná v náš prospech, zdôraznil Svätý Otec. On sám nám totiž povedal: «Verte aj vo mňa» a ďalej: «Idem vám pripraviť miesto».

„A čo je Ježišovou prácou? Príhovor. Modlitba príhovoru,“ vysvetlil pápež František.

„Ježiš za mňa prosí, za každého z nás. Toto si potrebujeme opakovať, aby sme o tom boli presvedčení: On je verný a prosí za mňa. V tejto chvíli.“

On je verný a pripravuje nám miesto

Svätý Otec pripomenul Ježišove slová pri Poslednej večeri, keď Petrovi sľúbil: „Budem prosiť za teba.“ A to, čo povedal Petrovi, hovorí všetkým nám: „Prosím za teba.“ Pápež pokračoval:

„Každý z nás si musí povedať: „Ježiš sa za mňa modlí“, pracuje, pripravuje mi to miesto. A on je verný. Je verný, robí to, pretože to prisľúbil. Nebo bude toto stretnutie, stretnutie s Pánom, ktorý tam išiel pripraviť miesto, stretnutie s každým z nás. A to nám dodáva dôveru, dáva nám to rásť v dôvere.“

Ježišov príhovor

Ježiš je kňazom-orodovníkom, až do konca sveta. „Nech nám Pán dá toto vedomie, že sme na ceste s týmto prísľubom. Nech nám Pán dá túto milosť: pozdvihnúť zrak a uvedomiť si: „Pán sa za mňa modlí“. -ab-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar