« Back

Vyše 600 Slovákov na generálnej audiencii, pápež pozdravil Modlitby matiek

Vyše 600 Slovákov na generálnej audiencii, pápež pozdravil Modlitby matiek

 Vatikán 11. mája – Podobenstvo o milosrdnom otcovi a jeho dvoch synoch z Lukášovho evanjelia bolo témou dnešnej katechézy Svätého Otca Františka pri generálnej audiencii. Na celkom zaplnenom Námestí sv. Petra dnes bolo vyše 600 pútnikov zo Slovenska.

Najväčšiu skupinu medzi nimi tvorilo 120 členiek spoločenstiev „Modlitby matiek“, ktoré prišli na púť pri 20. výročí svojej aktivity na Slovensku. Mamy z rozličných častí  Slovenska pod vedením koordinátorky Modlitieb matiek Jany Pajanovej dali o sebe vedieť aj veľkým transparentom. Z Turčianskych Teplíc prišli do Ríma študenti a učitelia Pedagogickej a sociálnej  akadémie. Z väčších farských skupín boli zastúpené Banská Belá, Bardejov, Bánovce nad Bebravou, Bratislava-Blumentál, Brezovica, Čajkov, Čierne, Dubodiel, Kysucké Nové mesto, Poprad-Veľká, Štrba, Žilina (Bánová). Okrem hlavnej časti slovenských pútnikov, ktorí mali svoje miesta v prvom sektore pred sochou sv. Petra, boli prítomné i ďalšie skupiny a individuálni pútnici.
Svätému Otcovi slovenských pútnikov predstavil pracovník Štátneho sekretariátu Mons. Jozef Krištof, ktorý mu v ich mene vyjadril úprimný pozdrav s prejavom úcty slovenských veriacich voči pápežovi ako Nástupcovi sv. Petra. Pápež František sa potom Slovákom krátko prihovoril a udelil im požehnanie. Jeho slová z taliančiny vzápätí preložil Mons. Krištof:


Pozdrav Svätého Otca Františka slovenským pútnikom
„Zo srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne farnosti, študentov a skupiny Modlitby matiek. Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Prosme Všemohúceho Boha, aby zoslal na nás Ducha Svätého s jeho darmi, aby sme odvážne svedčili o Kristovi a o jeho Evanjeliu. Všetkých vás s láskou žehnám.“

Okrem hlavného zhromaždenia na Námestí sv. Petra pápež František pri generálnej audiencii pozdravil aj skupinu chorých, ktorí sa prichýlili v Aule Pavla VI. pred rizikom dažďa. Svätý Otec sa spolu s nimi a ich sprievodcami pomodlil Zdravas´ Mária.
V komplexe audienčnej auly sa ešte pred generálnou audienciou Svätý Otec stretol s najvyšším náboženským predstaviteľom svetovej komunity tzv. „bektašov“ Baba Edmondom Brahimajom z Albánska. Bektaši sú formou islamu z 13. storočia s charakteristikami súfizmu, blízki šiítskej forme islamu, rozšírení sú najmä v Albánsku ako malá menšina okolo 2% obyvateľstva. Menšie komunity majú aj v iných krajinách sveta. -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar