Blog

« Back

7 prosieb

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

1. posväť sa meno Tvoje,

2. príď kráľovstvo Tvoje,

3. buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi,

4. chlieb náš každodenný daj nám dnes,

5. a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom

6. a neuveď nás do pokušenia,

7. ale zbav nás Zlého.

Amen.