« Back

Áno, chcem!

Áno, chcem!

Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. (Mk 1, 40-42)

I my často oslovujeme Ježiša.
"Ježišu, urob to, zmeň to a to, uzdrav, oprav, vymeň...!"
Kolotoč nekonečných prosieb.
Chcem to i to, i tamto..

Inšpirujúci Malomocný.
"Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť!"
Nie podľa jeho vôle, ale podľa vôle Toho, ktorý ho miloval ako prvý.
A to je to podstatné.
Chcieť to, čo chce On.

"Pane, ak chceš, môžem ma očistiť," šepkám v tichej modlitbe.
"Aj keď to nebude podľa tvojich predstáv?"
Mlčky prikyvujem svojím srdcom.
"Áno, chcem, buď čistá!
Od...  sebaobviňovania a výčitiek,
          myšlienok o smrti,
          falošných masiek hrdinstva,
          tvojich predstáv fungovať ako druhí,
         závisti a porovnávania sa,
         sebaľútosti a zúfalstva..."
A v srdci zaznieva radostný Magnificat.

Nepochybuj, aj od Teba chce Ježiš počuť Tvoju prosbu!
Prosbu zameranú viac na Neho ako na seba samého.
Možno to nebude podľa Tvojich predstáv, ale určite to bude z Lásky, aby si mohol ešte viac milovať!

 

 

 

image: Rembrandt