« Back

11. MOJA CESTA S MÁRIINMI PÚTNIKMI („I PELLEGRINI DI MARIA“).

Moja náboženská cesta, s darom, ktorý mi dal Pán v Enzovi, ako posielal apoštolov po dvoch, tak aj nás, sa stala náročnejšou a otvorenejšou od 15. apríla 2010. Počas modlitby, sa mi zjavila Panna Mária a povedala mi: “ Drahý môj syn, tento deň je pre teba špeciálny. Vedz syn môj, že môj Syn Ježiš chce, aby som prichádzala medzi Vás každú prvú sobotu v mesiaci, s osobitným posolstvom pre ľudstvo. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, ja prídem. Toto je dar, ktorý Boh chce dať ľudstvu. Ďakujem za odpoveď na moje volanie! A ja ťa žehnám v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“ Odvtedy, každú prvú sobotu v mesiaci, prežívam milosť príchodu Panny Márie, ktorá prináša posolstvo pre ľudstvo. Pri tejto príležitosti mnohí prichádzajú, aby sme spolu prežili chvíle modlitby, zdieľania a úcty k Panne Márii. Takto tvoríme veľkú a početnú rodinu Máriinich pútnikov – I pellegrini di Maria. Ja žijem môj život v jednoduchosti. Pracujem v továrni. Vo voľnom čase otváram dvere môjho domu a môjho srdca všetkým tým, ktorí potrebujú slová útechy, ktorí chcú poznať Boha. A tak, moja cesta evanjelizácie, sa stáva stále náročnejšou; a tak rastie počet mojich bratov a sestier v Kristovi. A tak sú rôzne večeradlá pútnikov v rôznych talianských mestách. Všetky sa zrodili z nášho duchovného zdieľania, ktoré zanechalo v srdci každého z nás ustavičnú túžbu hľadať Boha, evanjelizovať, a stretnúť sa s Ježišom a s Máriou.

Z taliančiny preložil D. R.

https://www.incamminoconmaria.it/2018/12/02/moja-cesta-s-mariinmi-putnikmi-i-pellegrini-di-maria/?lang=sk