« Back

Modlite sa za všetkých tých, ktorí sa vzdialili od pravej viery, a žijú, ako trstiny zlomené vetrom!

Modlite sa za všetkých tých, ktorí sa vzdialili od pravej viery, a žijú, ako trstiny zlomené vetrom!

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo 06/01/2018

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla Slovo môjho Syna Ježiša, ktorý mi dovoľuje prichádzať medzi Vás, aby som ja, mojím príchodom, mohla privádzať k Nemu viac duší.

On mi doprial žiť tieto chvíle milosti medzi vami, a ja, ako matka, túžim Vám pomôcť a dať Vám poznať jeho lásku. Poďte ku mne detičky, aby sa váš smútok premenil na radosť. Nebojte sa darovať váš život Jemu, lebo On je pravá spása, kto ho [život] stratí preňho, ten ho nájde. Preto, deti moje, zásluhou môjho príchodu, vy môžte zakúsiť pokoj na tejto zemi.

Drahé deti, viac než inokedy, dnes vás pozývam zrieknuť sa hriechu. Mnohí z vás, čo už dlho poznáte Jeho Písma, nemôžte žiť, ako keby ste nikdy nezakúsili Jeho odpustenie a Jeho lásku. Ako sa môže rozhojniť milosť, keď vo vás nieje nový život? Preto, detičky moje, sú potrebné duše, ktoré by sa stali svetlom sveta, a vy čo máte túžbu kráčať po Jeho stopách, povzbudzujem vás obnoviť vaše áno.

Nemôžte slúžiť dvom pánom! Iba jeden z nich je život! Potrebujem vás, detičky moje, potrebujem nových apoštolov, aby ste boli svedkami pravdy a Vám detičky, čo už tak dlho trpíte, povzbudzujem vás, aby ste nezanechávali modlitbu vo chvíľach bolesti, lebo toto utrpenie je dočasné. Nieste sami, ale som tu ja pri vás a utieram vaše slzy! Môj Syn Vám prisľúbil, že uzdraví všetky vaše rany, a už z kríža On zobral na seba všetky vaše bolesti.

On vás nenechal ako siroty, ale z kríža Vám dal mňa, ako vašu matku!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za všetkých tých, ktorí sa vzdialili od pravej viery, a žijú, ako trstiny zlomené vetrom.

Tým, ktorí padli, pozývam vás povstať! On je tam, a čaká tvoj návrat!

Neúnavne sa modlite jedni za druhých!

Žehnám vás všetkých!

( preložil D.R. )

{na obrázku je jaskyňa pastierov v Betleheme v Palestíne}