« Back

2. NASLEDUJÚC MÁRIU.

Po tejto udalosti som sa vrátil domov. Môj život sa menil bez toho, žeby som si to uvedomoval. Bol som úchvatný krásou, ktprá má obklopovala a cítil som sa priťahovaný tým duchovným svetom, ktorý som predtým nepoznal; oveľa viac než materiálnymi vecami. Moji priatelia si to všimli. Ja som im však nevedel vysvetliť, čo sa vo mne dialo, aj keď som sa o to viac krát pokúšal. Táto moja zmena u nich vzbudzovala veľkú zvedavosť. Dodnes, niektorí z nich, ma nasledujú na tejto novej ceste. Jedného dňa, ako som sa tak modlil s mojou rodinou, zjavila sa mi Panna Mária a povedala mi: “Neboj sa syn môj. Dnes ťa zverím duchovnému otcovi, ktorý ťa bude viesť. “ Ja som sa hneď spýtal : “ Kto to je?“ Ona mi odpovedala: “ Kňaz Vincenzo Cuomo“. Povedal som jej, že ho nepoznám. Ona má uistila: “ Neboj sa syn môj. Nájdeš ho, odovzdáš mu toto posolstvo, a on pochopí.“ A dala mi osobné posolstvo určné jemu. A tak som šiel do mojej farnosti, aby som nadobudol informácie o tomto kňazovi. Pomocou mojej tety, a niektorých jej známych vo farnosti, sa nám podarilo zistiť kde žije ten kňaz. Stretol som ho v jeho farnosti, ktorá sa nachádza asi tak 20 km od mojej. Odprevadili má tam: moja teta a moja mama. Oni mi boli nablízku od začiatku tohto môjho dobrodružstva. Cestou vo mne rástli obavy z tohto stretnutia. Moja teta, ako vždy, ma upokojovala : “Ak ťa posiela Panna Mária, nemáš sa čoho báť. “ Akonáhle sme dorazili na miesto, najprv sa s kňazom stretla moja teta. Povedala mu, že mám preňho odkaz. Kňaz má prijal v súkromí a moja teta s mamou čakali v modlitbe. Otec Cuomo hneď videl, že mám strach. Upokojoval ma a dodával mi odvahu, aby som mu všetko vyrozprával. Začal som: “ Otče, nebudete mi veriť, mám však pre vás posolstvo od Panny Márie.“ On sa na mňa díval celý prekvapený. Dodal som: “ Dňa 26., tohto mesiaca, sa stane to, za čo sa tak veľmi modlíte.“ On mi položil ruku na plece a povedal: “ Buď opatrný v týchto veciach. Zostaň v mlčaní. Podľa ovocia sa dá poznať strom. Stretneme sa teda 26-ho.“ 26-ho som sa teda vrátil, v doprovode mojej mamy a tety. Keď som vstúpil do kostola, On, celý natešený, prišiel ku mne. Chytil má za ruku, odviedol má do zachristie a tam mi povedal: “ Dnes sa stala veľká vec! Po dlhom čase sa stalo to, o čo som sa tak veľmi modlil. Jedna rehoľná sestra, ktorá bola dlho pripútaná na lôžko, dnes prišla na Sväté Prijímanie na vlastných nohách! “ Potom mi prikázal mlčanie a poslušnosť. Iba tak bude možné pochopiť odkiaľ pochádzajú tie znamenia. Odvtedy sa stal mojím duchovným otcom.

Preložil D. R.

https://www.incamminoconmaria.it/2018/12/11/nasledujuc-mariu/?lang=sk