« Back

Ak podpaľujú katedrálu, tak to preto, lebo Ty Pane existuješ, a chcú, aby si neexistoval.

Ak podpaľujú katedrálu, tak to preto, lebo Ty Pane existuješ, a chcú, aby si neexistoval.
Ak podpaľujú katedrálu, tak to preto, lebo Ty Pane existuješ, a chcú, aby si neexistoval. Ak podpaľujú katedrálu, je to pocta, ktorá nás pripodobňuje ukrižovanému Kristovi. Ak podpaľujú katedrálu, je to znak, že Cirkev, napriek našej slabosti, je jediným znakom protirečenia vo svete uniformovanom jednostranným satanským spôsobom myslenia. Ak opäť podpaľujú katedrálu, znamená to, že sa ešte nevyčerpalo poslanie Cirkvi. Naopak, je naliehavejším, aktuálnejším a reálnejším než kedykoľvek predtým. Ak ešte raz podpaľujú katedrálu je to znak, že ešte je nádej pre každého človeka, aj pre podpaľovačov: zborte tento chrám a za tri dni ho postavím! Znamená to, že Boh pripravuje, prostrednícvom tohto ohňa prenasledovania, ktorý očisťuje Svoju Cirkev, nový čas, možno posledný, to nevieme. Vieme však, že Kristus vstal zmrtvých po troch dňoch, lebo pravým chrámom je Jeho telo, je Jeho Cirkev, sme my, ktorí budeme čoskoro podpálení. Ak nás podpálila, tak preto, lebo, v konečnom dôsledku, nikto sa nemôže vzdať pred myšlienkou, že smrťou všetko končí.
Chcú nás vidieť mŕtvych, aby videli, že či zmrtvýchvstaneme s Kristom, ako sme učili už dvetisíc rokov. Chcú nás spáliť, aby sa spasili, a, tak sa aj stane, malá časť vzkriesených si naloží na plecia množstvo vrahov, aby ich odovzdali odpusteniu Boha. Lebo ten oheň, ktorý planie v katedrálach nenaznačuje, ako to bolo pre Ježiša na kríži, koniec, ale začiatok, nového života. Len sa skutočne obráťme, a odovzdajte sa Kristovi! On naplní v nás svoju Paschu pre svet. https://it.aleteia.org/2020/07/18/cattedrale-nantes-incendio-foto-video/?fbclid=IwAR18kXyipBkd2SMGSM5CNWTAFx2hI3ijnbPTAQlRPkgaTV79sGh6qpquOsE