« Back

Aprílové posolstvo.

Aprílové posolstvo.

Moje drahé deti, aj dnes som po boku každého z Vás, aby som Vám darovala všetku moju lásku.

 

 

Deti moje, už dlhý čas sa prihováram ku každému z Vás, aby som Vás učila kráčať po stopách môjho Syna Ježiša, ktoré mnohí z Vás poznajú.

 

 

Prichádzam, aby som Vám priniesla ten pokoj, ktorý dnešný svet Vám nedáva; detičky moje, ktoré dobre poznáte moje posolstvá, ktoré Vám dávam už dlhý čas: žite ich, aby sa mohlo všetko uskutočniť, prostredníctvom Vašich modlitieb!

 

 

Ďakujem Vám, moji apoštoli, že, prostredníctvom Vašich modlitieb, kladiete k Ježišovým nohám všetku Vašu zmätenosť!

 

 

Je čas obrátenia; je čas prebudiť v sebe tie hodnoty, a tú lásku, ktorá Vám veľmi chýba!

 

 

Detičky moje, moje srdce je smutné kvôli mnohým deťom, ktoré trpia, lebo nepoznajú Lásku Boha, a žijú bez nádeje.

 

 

A vy, ktorí ste spoznali Lásku Boha: utešujete tých, ktorí sú po Vašom boku; aby ste mohli prenášať všetko to, čo ste poznali v týchto časoch milosti!

 

 

Ďakujem tým, ktorí počúvajú Slovo môjho syna a uskutočňujú ho!

 

 

Hovorím Vám, žite pre záležitosti neba, aby Vaša nádej bola vždy zapálená vo Vás! A ja, ktorá prichádzam medzi Vás, prichádzam utešovať, ako keď matka utešuje svoje deti.

 

 

Milujem Vás, deti moje, a chcem, aby sa nik nestratil !

 

 

Vy hovoríte: “Kde je Ježiš? Kde je Náš Boh?”. Ja Vám hovorím: deti moje, keby ste len pochopili všetku Lásku, ktorú má pre každého z Vás; vaše utrpenie je nič v porovnaní s večnosťou!

 

 

Môjmu synovi som povedala: “Nemajú víno!”; chýbala teda radosť, ako chýba Vám dnes. Dnes hovorím Vám: chýba Vám láska, chýba Vám pokora, chýba Vám viera!

 

 

Toto je chvíľa; je čas rozhodnúť sa pre večnosť, počnúc od vašich rodín, v ktorých nech je odpustenie a láska!

 

 

Počúvajte Slová Svätých Písem, aby ste ich mohli žiť a nechať ich zakvitnúť, ako zakvitá jar!

 

 

Všetko pominie, všetko sa obnovuje; ako Vás ja dnes pozývam začať znovu. Vy nepoznáte plány Boha, avšak Boh pozná Vaše srdce!

 

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby moje Nepoškvrnené Srdce triumfovalo!