« Back

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam radovať sa z radosti, ktorú Boh chce darovať vašim srdciam.

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam radovať sa z radosti, ktorú Boh chce darovať vašim srdciam.


Drahé deti, povzbudzujem vás zastaviť sa a žiť dar, ktorý Vám bol daný; nebuďte ako žobráci; lebo mnohí z vás nežijú vytrvalú vieru a riskujú zakolísať, stratiac chodník, ktorý Boh vyznačil na každého z vás, a radosť z môjho príchodu medzi vás!

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam radovať sa z radosti, ktorú Boh chce darovať vašim srdciam.

Modlite sa, deti moje drahé, lebo iba prostredníctvom vytrvalej modlitby sa môžte stať darom Boha!


Drahé deti, povzbudzujem vás zastaviť sa a žiť dar, ktorý Vám bol daný; nebuďte ako žobráci; lebo mnohí z vás nežijú vytrvalú vieru a riskujú zakolísať, stratiac chodník, ktorý Boh vyznačil na každého z vás, a radosť z môjho príchodu medzi vás!

Deti moje, vy všetci ste vzácni v mojich očiach; a Boh nerobí rozdiely medzi darmi, ktoré každý má. Len jeden je učiteľ; a ja vás povzbudzujem, aby ste nesúdili, stavajúc sa jeden proti druhému, nevidiac viac pravdu!

Vy viete, že satan je silný, všetko rozdeľuje a snaží sa nedovoliť Vám žiť váš pokoj. Ja vás povzbudzujem žiť pokornejšiu modlitbu, pozostávajúcu z darovania; a tak budete praví svedkovia!


Modlite sa vo vašich rodinách; lebo tam Boh koná a tam je vidno ovocie, ktoré Vám Boh dopraje!
Ja budem vždy po boku každého z vás, aby som vás viedla v plánoch Boha.


Povzbudzujem vás modliť sa za pastierov a za tých, ktorí zanechali cestu; a ja budem držať moju materskú ruku na každom z vás, aby sa nik nestratil.

Deti moje, odvahu, nieste sami; ja budem s vami a budem prosiť nad každým z vás Ducha Svätého; nakoľko vy budete zasvätení a vedení mojimi rukami!


Ďakujem že ste odpovedali na moje volanie; a modlite sa za mojich pastierov!