« Back

Kňaz komentuje marcové posolstvo.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

 

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 2 marca 2019

 

Komentár.

 

Toto posolstvo má obzvlášť kristologické zafarbenie a dáva dôraz na Slovo Božie, počuté, pochopené a uvádzané do praxe, ako bolo upresnené v evanjeliovom príhovore kapitoly 5, 6 a 7 svätého Matúša.

 

K tomuto potrebujeme “Tešiteľa”. Nejedná sa o Ducha Svätého?

 

Zamyslime sa nad teóriou “učeníka-misionára”, tak drahou pápežovi Františkovi. Treba počúvať Slovo, urobiť ho svojím, uviesť ho do praxe a potom ho šíriť na všetky strany ( Evangelium Nuntiandi č. 23, 264 atď. ).

 

To vyžaduje osobné obrátenie a napodobňovanie Ježiša a taktiež apoštolské obrátenie, aby sme mohli svedčiť radosť z toho, že sme našli Krista.

 

Nemá zmysel snívať, že sa stanem apoštolom bez toho, žeby som sa obrátil. Mária sa nám zveruje so svojím sklamaním v tejto veci. V našich modlitbových skupinách, nikto nieje skutočne obrátený a niektorí žijú v hriechu. Všetci sme nasiaknutí predsudkami, ktoré vládnu vo svete a dokonca aj v Cirkvi: “Hriech neexistuje! Boh je tak dobrý, že všetko odpúšťa”. Táto mentalita, ktorá spočíva v zneužívaní milosrdenstva, je neprípustná! Ježiš odpúšťa cudzoložnici (Jn 8, 11); avšak zdôrazňuje: “Choď a už nehreš!”.

 

Pozor nato, aby ste nepadli do rúk zlého, ktorý je skutočnou osobou, živou, činnou vo dne a v noci po celom svete.

 

Teraz sa treba vrátiť k ZÁKLADOM, k prikázaniam zo Starého Zákona, ktoré boli prijaté, premenené v Novom Zákone. Hrozné upozornenie Matúša 7, 21 je tu pripomenuté: “Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane,”…”

 

Nachádzame v tomto výklade malú novinku: Mária pripomína svoj Manželský zväzok s Jozefom, ktorý bol jej oporou, keď sa museli obaja popasovať s tajomstvom pannenského pôrodu.

 

Taktiež my, napriek zdaniu, v prítomnosti moderného ateizmom, nezostávame sami! Je jasné, že z Evanjelia poznáme životnú skúsenosť Ježiša v prvom storočí. Avšak, tento poklad, nepatrí iba minulosti! Kristus je živý, a je medzi nami! Je prítomný vo všetkých situáciách, ktorými prechádzame. Je s nami na našej osobnej ceste a v našej apoštolskej činnosti.

 

Opäť tu nachádzame tému ÚTECHY!

 

Musíme si byť jasne vedomí, že, byť “Máriinmi pútnikmi - I pellegrini di Maria” a aj Lellovými priateľmi, je osobitným privilégiom. Musíme si uvedomiť šťastie, ktoré máme tým, že sme takto navštevovaní, dostávame rady, že sme stonásobne maznaní, Svätou Pannou!

 

Otec M.F.