« Back

Komentár kňaza k apríľovému posolstvu.

Komentár kňaza k apríľovému posolstvu.

Komentár k Posolstvu pre ľudstvo danému Lellovi. 06 apríl 2019.

 

Toto posolstvo sa zdá byť dôležité, nakoľko sa jedná o úplný súhrn povolania Máriinych Pútnikov – dei Pellegrini di Maria.

Požehnané z Neba, Vám vyvoleným…

Čas plynie. Mária prišla veľa krát. Mohli by sme si nato zvyknúť, a Lello by sa nám mohol zdať byť jednoduchým spoločníkom, ktorého neberieme vážne, z dôvodu svojej blízkosti.

Mohlo by sa nám zdať byť všetko prirodzené, a mohli by sme začať pochybovať o pravosti udalostí.

Je veľa tých, ktorí ešte neurobili poriadok vo svojom živote.

Pravdepodobne to znamená, že niektorí z nás žijú v ťažkom hriechu, ktorý vedie do pekla…

Už dlhý čas klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli úplne otvoriť pre milosť.....nebojte sa povedať vaše Áno!

Máriine Áno vo Svätom Dome v Lorete sa ešte nestalo naším Ánom. Opäť chápeme, nakoľko je naše hnutie ďaleko od sterilných pobožností. Jedná sa tu o vnútornú podstatu vážnosti Evanjeliového úsilia!

Túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi...sa stane živým Evanjeliom, ...pre tých, čo sú ďaleko od Slova Boha…

Podľa Neba, cieľ hnutia je jasný: vytvoriť vojsko Márie, k potrebám Konca Časov. Je to niečo, čo sa nikdy predtým nestalo! Evanjelizácia, nie je: obchodnou činnosťou, technikou propagandy používanou masmédiami, činnosťou pre vyplnenie voľného času mandarína, zamestnanie pre nezamestnaných… Jedná sa o totálne úsilie; vo dne v noci; až po vyliatie krvi, ak treba…

Ak sa však nezačnete modliť od vašich rodín, nebudete môcť byť svedkami Evanjelia.

Modliť sa v rodine. To nieje rada, ale povinnosť. Keď sa nemodlíme v rodine, Diabol vstúpi a všetko zničí. Novinka! Tu nám Mária hovorí, že modliť sa v rodine, je podmienkou apoštolskej plodnosti!!!

Lebo nieste sami! Ja som po boku každého z vás, a podávam Vám moju vystretú ruku, čakajúc, že sa jej chytíte.

Ak nemáme srdce z kameňa, tento konkrétny spôsob vyjadrovania sa, tak nežný, tak blízky,  sa nás musí dotknúť až k slzám!

 Moje srdce sa teší, keď sa modlite spolu! Keď sa spolu modlite, ste ako anjeli! Preto vás žiadam, aby ste sa modlili: lebo prostredníctvom vašich veceradiel modlitby sa naplnite Duchom Svätým, a práve tam milosť zostúpi na vás, aby uzdravila vaše rany.

Rozmer hnutia, ako skupiny, je jasne vyžiadaný z Neba. Matúš 18/20: “kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

 

Pri tom bude aj súženie a utrpenie. Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný

Tí, ktorí odmietajú trpieť, musia okamžite opustiť Máriinych Pútnikov – I Pellegrini di Maria. Pomýlili si adresu! Ján 15/20: “Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.”

 Táto skutočnosť je oveľa pravdivejšia v Eschatologických Časoch. “položia na vás ruky a budú vás prenasledovať.” ( Lukáš 21/12 ) 

To znamená, že v krátkom čase, pričinením situácie ekologickej, ekonomickej, politickej, alebo náboženskej, sa ocitneme v nesmiernych ťažkostiach. To je to, čo nám bolo vždy povedané v Zaro a inde. Musíme usporiadať náš život v zmysle tejto možnosti…

Byť každý deň zjednotení s Cirkvou, kráčajúc spolu s pastiermi, pomáhajúc si navzájom.

Mystický život, odpojený od Cirkvi (katolíckej) je nebezpečný. Cirkev znamená: hierarchia; ale taktiež: vlastná farnosť na území; pri mne najbližší kňaz. Toto odporúčanie je refrénom v  Zjaveniach Lellovi! 

Otec M. F.