« Back

Komentár kňaza k novembrovému posolstvu.

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI 2. NOVEMBRA 2019

Komentár

Charizma Máriinych pútnikov - Pellegrini di Maria je jednoduchá, klasická, evanjeliová a úplne začlenená do duchovnosti Cirkvi vyjadrenej v Konštitúcii Dei Verbum Druhého vatikánskeho koncilu a v Katechizme katolíckej Cirkvi: “Cirkev naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich...,aby častým čítaním Svätého písma nadobudli, vznešenosť poznania Krista Ježiša...Čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Lebo, keď sa modlíme prihovárame sa jemu, a keď čítame Božie výroky počúvame jeho.” (CCC č. 2653).

Dve poznámky na túto tému v posolstve: Stať sa rukami Boha cez uskutočňovanie Evanjelia. Nájsť Pokoj v Slove Boha, v ktorom je všetko obsiahnuté a, ktoré je vždy nové. V modlitbových skupinách hnutia je asi potrebné overiť, ako tieto rady by mohli nájsť konkrétnu aplikáciu.

Tak teda, kedy čítame a vychutnávame Bibliu zadarmo? Akým spôsobom?: Cez postupné čítanie Svätého Písma? Cez denné liturgické čítania? Cez náhodné otváranie Biblie? Je potrebné vykonať si prísne spytovanie svedomia ohľadom nášho vzťahu k Slovu: skutočne ho považujem za vnuknuté Bohom? Verím, že je to pre dnešok osobné pozvanie Boha pre mňa?

Vyučovanie tohto posolstva o modlitbe sa opiera o dva dôvody. V modlitbe (spojenej s pôstom) môžme zakúsiť nehu Boha: “zakúsiť Svoje objatie a Svoju živú prítomnosť v nás.”

Bez dennej modlitby: Satan na nás postupne útočí; v našej mysli mieša pravdu s klamstvom; robí z nás iné bytosti; rozdelené; bez pokoja.

Čo tak čítať a znovu si prečítať spisy svätej Terézie Avilskej, ktoré sú apológiou mentálnej modlitby? Obzvlášť je to vidno v jej Autobiografii, kde čítame: “Dverami, cez ktoré som obsiahla veľa milostí, bola jedine modlitba: keby boli zavreté, neviem akým iným spôsobom by som ich mohla obsiahnuť. Ak Boh chce vstúpiť do duše, aby tam vložil svoje pôžitky a naplnil ju dobrami, nemá inú cestu... Ak však, namiesto toho, aby sme mu vyrovnali cestu, zatarasíme ju prekážkami, akým iným spôsobom bude môcť vstúpiť?” (Život, 8, 9).

Spolu, počas nasledujúceho stretnutia, pozrime sa, ako možno toto učenie uskutočniť...

Rozjímanie knihy “Voglio vedere Dio” od otca M-Eugenio (Libreria Editrice Vaticana) nám môže byť veľkou pomocou! Otec M.F.