« Back

Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého.

Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého.

Ô, Nepoškvrnená Ducha Svätého,

z moci, ktorú Večný Otec ti dal nad anjelmi a archanjelmi,

zošli nám zbory anjelov na čele so svätým Michalom archanjelom,

aby sme boli oslobodení od Zlého a uzdravení!

[Preložené z taliančiny: https://www.piccolifiglidellaluce.it/pfdl/guarigione-e-liberazione/302-preghiere-a-maria-santissima/2600-all-immacolata-dello-spirito-santo; Na obrázku je Ikona Božského Otcovstva: www.preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm; D.R.]